Narva

Sju av tio läkare vill utbildas i pressfrågor

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2011 08:52 CET

Läkare tycker att deras yrkeskår har ett stort ansvar för att sprida information om orsaker till ohälsa. De vill också få utbildning kring pressfrågor och mediekontakter. Det visar en undersökning som kommunikationsbyrån Mix PR och läkarnätverket MedUniverse har genomfört.

– Vi läkare har ett ansvar för att våra unika kunskaper och insikter kommer till uttryck i debatten, säger Jan Thorelius, ordförande för Sjukhusläkarföreningen i Uppsala.

Fyra av tio läkare är positiva till att svara på frågor från journalister. Nästan lika många, tre av tio, är negativa till journalistkontakter.

– Bättre kunskap om nyhetsvärdering och olika redaktioners arbetssätt skulle säkert få fler läkare att bli positiva till journalistkontakter. Samtidigt kan vi konstatera att allt fler läkare har insett betydelsen av att kommunicera via medier för att nå ut med sina budskap på bred front, säger Kerstin Andersson, vd för Mix PR som är nischad inom medicin och hälsa.

Endast ett fåtal, inte ens två av tio läkare har kunskap om den mediepolicy som gäller hos deras arbetsgivare.  Hela sju av tio läkare vill ha utbildning i pressfrågor och mediekontakter, enligt undersökningen.

I Danmark är utvecklingen tydlig – danska läkare medietränas allt mer. Orsaken är det stora intresset för vårdfrågor och personfixeringen i medierna, enligt en kartläggning som danska Dagens Medicin har gjort. Medieträning efterfrågas även av svenska läkare.

Sjukhusläkarföreningen i Uppsala gav sig in i en medial debatt om sparbeting vid Akademiska sjukhuset hösten 2010. De använde sig av klassiska pr-verktyg som redaktionskontakter, en presskonferens och en debatt med landstingspolitiker. Och de lyckades både etablera begreppet underfinansiering och minska nivån på sparkraven. Då efterlyste Jan Thorelius, ordförande för Sjukhusläkarföreningen i Uppsala, medieträning av fler företrädare:

– Vi läkare måste klara av att jobba med medier som ett verktyg för påverkan, annars har vi inte en chans mot betydligt mer rutinerade motparter. Vi arbetade med begreppet underfinansiering. Alla i styrelsen upprepade det varenda gång vi träffade journalister och landstingsledningen, säger Jan Thorelius.

Fakta om undersökningen
Undersökningen är genomförd av läkarnätverket MedUniverse och Mix Public Relations, en kommunikationsbyrå specialiserad inom medicin och hälsa, under perioden 12 oktober – 6 november 2011. Undersökningen är webbaserad och 123 läkare har deltagit.

Länk till faktablad: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/mix_public_relations/document/list

För mer information:
Jan Thorelius, överläkare vid thoraxkliniken, Akademiska sjukhuset, telefon 0705-20 87 70
Kerstin Andersson, vd, Mix Public Relations, telefon 0707-94 74 63
Anna Omstedt Lindgren, vd, MedUniverse, telefon 0707-72 63 64

Mix Public Relations är en kommunikationsbyrå specialiserad inom medicin och hälsa. Vi erbjuder strategisk kommunikationsrådgivning av seniorkonsulter inom medierelationer, opinionsbildning, samhällskontakt och kriskommunikation. Vi har uppdragsgivare inom läkemedels- och diagnostikföretag, läkar- och patientföreningar samt kommuner, myndigheter och statliga bolag. www.mix-pr.se