SEKO, facket för service och kommunikation

Sju av tio vägarbetare oroar sig för att arbeta på vägen – SEKO presenterar alarmerande rapport

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 14:37 CEST

Fackförbundet SEKO presenterar i dag en ny undersökning som beskriver vägarbetarnas arbetssituation. Rapporten visar bland annat att trafikanterna visar allt för liten hänsyn och att höga hastigheter vid vägarbetsplatserna är ett stort problem.

Nu vill SEKO se dubbla böter för fartsyndare vid vägarbeten.

SEKO har via Novus Opinion intervjuat 1 000 medlemmar som arbetar på vägen om deras arbetssituation. Resultatet är nedslående och visar bland annat av sju av tio vägarbetare, 72 procent, oroar sig för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet och så många som nio av tio vägarbetare, 88 procent, tycker att trafikanterna tar lite eller ingen hänsyn till dem som arbetar på vägen. Detta är en ökning med 25 respektive 6 procentenheter sedan SEKO gjorde den senaste undersökningen 2009. Undersökningen visar vidare att nästan fyra av tio, 37 procent, uppger att de under det senaste året någon gång råkat ut för en incident vid sin arbetsplats som är relaterad till trafiken.

– Trenden går åt fel håll och det är mycket oroande. Väghållaren måste bli bättre på att öka säkerheten för våra medlemmar, men trafikanternas bristande hänsyn är det allvarligaste problemet. De kan göra den största insatsen för säkerheten genom att sänka hastigheten, säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén.

Det går att vidta flera åtgärder för att få ner antalet olyckor vid vägarbeten. Omledning av trafiken vid större vägar är en sådan åtgärd. Utökad hastighetsövervakning är en annan åtgärd SEKO vill se.

– Bättre kontroller och ökad användning av fartkameror är ett effektivt sätt sänka hastigheten vid vägarbeten. Vi tycker också att böterna borde dubbleras för trafikanter som bryter mot de gällande hastighetsbegräningarna vid ett vägarbete. Farten måste ner, både för vägarbetarnas och för trafikanternas egen skull, säger Janne Rudén.

Denna vecka startar SEKO också en kampanj längs vägarna där vägarbetare på stortavlor uppmanar trafikanterna att sänka farten.

Mer information finns på www.seko.se


För ytterligare information:
Jonas Pettersson, kommunikationschef SEKO, 070-631 59 49
Erik Sandberg, bitr kommunikationschef SEKO, 070-600 24 96