IEC Telecom Sweden

Sju frågor du bör ställa dig innan du börjar konstruera ett SCADA nätverk

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 15:28 CEST

Att bygga ett SCADA-nätverk kan vara komplicerat, med många krav och variabler att beakta, som alla kommer att påverka din totala kostnaden för ägande och nätverksprestanda. Många av variablerna kan vara mycket specifika för din situation.Men det finns sju grundläggande frågor som bör vara de viktigaste frågorna du ställer dig själv för att utforma ett SCADA nätverk som är bäst för dig.

1: Hur mycket data, i kB eller MB per månad, kommer varje fjärrterminal sända och ta emot?
Du måste basera ditt SCADA-nätverk på mängden data som du förväntar dig att sända på månadsbasis. Hur många kbytes eller MB kommer alla dina terminaler sända och ta emot varje månad? Som tidigare nämnts, terminaler sammanställer data från sensorer i nätet och skickar det till en kontrollstation. Omvänt får också dessa terminaler uppgifter från kontrollstationen för att optimera
sina styrparametrar. Att veta vilken information du delar och skickar tillbaka kan bidra till att avgöra hur mycket data varje terminal skickar och tar emot per hämtning, eller överföring.

I de flesta fall så hämtar SCADA-system information från avlägsna terminaler på konsekventa tidsintervaller så att du enkelt kan räkna ut månadsanvändningen. Om du hämtar data var 15 minut, får du hem information 96 gånger per dag. Vid 10 kbyte per sändning, skulle det vara
960 kbyte per dag, eller 28.8 MB per månad.

2: Hur ofta kommer jag hämta information från min fjärrterminal?
SCADA applikationer hämtar generellt information regelbundet, t.ex. en gång om dagen, en gång i timmen, var femte minut eller till och med var 30 sekunder. Ju oftare du hämtar, desto mer data skickar du över nätverket och desto mera resurser behöver du vid fjärrterminalerna.

Situationer där förhållandena ändras på några sekunder, eller möjligen ännu snabbare, behöver nära realtids uppdateringar – som vi ser i olje- och gassektorn. Vanligtvis skickas väldigt små datapaket, ​​så hastigheten på överföringen är inte en avgörande fråga. Men vid stora mängder data som skickas över ditt SCADA nätverket kommer du snabbt upp i större kostnader. Därför rekommenderas, för frekvent hämtning varje månad, prisplaner där du betalar en fast avgift varje månad för ett visst antal MB jämfört med prisplaner där du betalar vid användning och per MB.

Moderna SCADA terminaler befinner sig i allmänhet i ett energisparläge (viloläge) när de inte sänder data. Varje gång en terminal övergår från viloläge till att sända, använder den extra energi. Så en ökad frekvens av kommunikation har en betydande inverkan på din slutliga effektbudget.

3: Vad använder terminalerna för strömförsörjning?
Ett av de viktigaste kraven att tänka på är tillgången till ström på plats. Vissa SCADA-lösningar är beroende av elnät eller generatorer medan andra bekvämt kan köras på batterier och solceller. Som regel gäller att ju mera ström du behöver krävs desto dyrare och mera komplex lösningar för strömförsörjning.

Eftersom SCADA applikationer oftast brukar vara på avlägsna platser – rörledningar kan färdas genom mycket avlägsen terräng för att få olja eller naturgas till en distributionspunkt – så kan du inte alltid lita på tillgången till tillförlitligt elnät. Ändå är tillgång till en strömkälla kritisk, inte bara för att driva
kommunikationsterminalen men också alla sensorer och styrsystem. Du kan behöva överväga att använda alternativa lösningar såsom solceller eller batterier.

Ju mer information du vill skicka desto mer ström behöver du. När du har svarat på fråga 1 (hur mycket data) och 2 (hur
ofta vill jag skicka / ta emot data) kan du sedan bestämma hur mycket ström du behöver.
Du bör också se till så att ditt system optimerar strömförbrukningen så att du inte slösar bort pengar eller energi, särskilt
på en avlägsen plats. Hughes 9502 ett exempel på en terminal som har smart energihantering. Din aktiverade tjänst och terminalen samordnar sin verksamhet för att optimera strömförbrukningen. När Hughes 9502 inte används brukar den mindre än 1W och, är på samma gång, uppkopplad mot Inmarsats satellitnätverk.

4: I vilken typ av miljö kommer terminalen användas?
SCADA-lösningar i allmänhet fungerar i mycket tuffa miljöer. Du måste förstå den miljö där ditt SCADA nätverk ska placeras för att välja den bäst anpassade terminalen och servicen. Vädret påverkar inte bara den avlägsna terminalen, den påverkar tillgängligheten av en kommunikationstjänst. Kraftigt regn, snö och till och med damm kan försämra kommunikationen med terminalen. Lär dig vilka frekvensband en satellitoperatör använder och be om deras tillgänglighetsstatistik. Vissa frekvenser fungerar bättre i hårt väder, särskilt kraftigt regn, och en del nät är mer robusta.
Fråga också hur din terminal kommer att stå emot i extremt varma eller kalla temperaturer, torra dammiga förhållanden eller mycket våta tropiska förhållanden.
Nya SCADA satellitterminaler är konstruerade för hårt väder; våra terminaler är robusta och konstruerade för stränga miljökrav. Du kan också överväga en skräddarsydd lösning eller inkapsling som extra skydd.

5: Hur säker måste min trafik vara?
Att definiera dina säkerhetskrav kan vara en mycket svår uppgift.Men alla genomförande SCADA-lösningar visar dess betydelse. När säkerheten äventyras och du hamnar i en situation där du försöker fixa dina säkerhetsproblem i efterhand blir det en dyr historia. Enkelt uttryckt så måste du implementera säkerhet för ditt SCADA-nätverk i ett tidigt stadie för att undvika skadliga attacker.

Cyber ​​attacker mot SCADA nätverk är ett mycket verkligt och allvarligt hot. Leta efter ett SCADA nätverk som ger den säkerhetsnivå som du behöver. Som ett exempel, Inmarsat erbjuder en säker global privat IP lösning för alla sina SCADA kunder. Över 8.000 SCADA terminaler finns på Inmarsat nätverk i Nordamerika och alla använder säkra privata nätlösningar.
Med hjälp av en enda global privat IP-adress, är fjärrterminaler konfigurerade centralt och kan flyttas mellan olika platser utan att behöva konfigureras om.
Överväg alternativ såsom Leased line, MPLS circuits, krypterat virtuellt privat nätverk eller VSAT backhaul. Vi erbjuder också privata nätverk som är krypterade med lösenord och skyddade SIM-kort för att säkerställa att endast behöriga användare har tillgång till din data och terminaler. 

6: Hur långa driftstopp kan jag tolerera?
Alla kommunikationstjänster, oavsett vilken tjänst du än väljer, kommer att drabbas av driftstopp (avbrott), oavsett om det är vädret eller fel på maskinvaran.
För ditt SCADA nätverk kan driftstopp innebär förlorad produktion och förlorade inkomster, särskilt för dem som väljer att hämta data i realtid. För att vara realistisk och avgöra hur många timmar acceptabel driftstopp du har råd med på ett år kan du omvandla siffran till en procentandel.
Till exempel, 100 timmar på ett år motsvarar cirka 98,9%.

Inmarsats nätverk uppnår tillgänglighet på 99,9%, eller knappt 9 timmars driftstopp per år. Som jämförelse med kommersiell Ku-band VSAT som fungerar i allmänhet till 99,5% tillgänglighet eller 44 timmars driftstopp per år.
För de flesta är dessa driftstopp acceptabla och användare kan välja det en eller det andra. Dock kan många oljefält inte välja utan använder sig av både Inmarsats L-band samt Ku-band VSAT på samma gång. Den kombinerade tillgängligheten på de två satellitnät motsvarar 99.997%, eller 30 minuter av driftstopp per år – vilket ger dem tillgång till data i realtid så gott som hela året.

Vissa SCADA-lösningar använder GSM teknik för att överföra data. Men var försiktig, de flesta GSM leverantörer kommer inte garantera tillgång till tjänsten. Men det finns alternativ som kombinerar det bästa av två världar. Exempelvis IsatData Pro terminal, IDP-780, innefattar både satellit och GSM vilket gör att du kan dra nytta av den relativt låga kostnaden för GSM och den hög tillgänglighet som satellitnätverket Inmarsat erbjuder.

En annan aspekt att beakta är den nivå av support och expertis som din leverantör erbjuder. Idag övervakar de flesta satellitoperatörer deras nätverk 24/7 och ger 24/7 support. Försök att hitta operatörer som är fokuserade på SCADA-lösningar och var medveten om att många
GSM företag inte kommer ha den expertis ditt SCADA nätverk kräver.

7: Har terminalen en seriell kontakt eller används IP-protokoll för att kommunicera med sensorn?
IP-kommunikation anses vara industristandard för datakommunikation. Dagens sensorer och fjärrterminaler använder sig av IP-protokoll även om ett stort antal fjärrsensorer fortfarande kommunicerar via seriebaserade protokoll som RS-232 och RS-485.

Ett problem som kan uppstå är när fjärrseriebaserad sensorer kommunicerar över en IP-länk. Detta är vanligt förekommande i SCADA nätverk och du bör leta efter en IP-till-seriell omvandlare, eller en terminalserver, för att översätta protokollen. Men detta betyder att ytterligare en enhet drar ström och tar upp plats.

Välj ditt satellitnätverk 
När du har svarat på dessa frågor, har du identifierat dina grundläggande SCADA krav och kan begränsa din sökning till terminalerna, nätverk och säkerhet som är rätt för dig. Och slutligen, välj din SCADA leverantör utifrån deras erfarenhet samt fokus på SCADA tjänster och produkter.
Dagens moderna SCADA tjänster som erbjuds via satellit har en rad fördelar som är lämpliga för praktiskt taget alla SCADA-nätverk, och bör övervägas även om GSM eller markbundna tjänster finns tillgängliga.


IEC Telecom Sweden levererar mobila och fasta satellitkommunikations lösningar, produkter och tjänster till den svenska marknaden där efterfrågan på tillförlitlig telekommunikation ökar kontinuerligt. Vi är specialiserade och pålitligast med exceptionellt bra support och jobbar med alla kända varumärken - Iridium, Inmarsat, Thuraya, Yahsat, Eutelsat och Globalstar. 

Vi erbjuder egenutvecklade tjänsterna och plattformarna så som:
• OptiSIM( online plattform för hantering av SIM-kort)
• OptiCLOUD ( uppsättning av kompletterande tjänster som syftar till att optimera ROI )
• Quicklink Video Broadcast Technology
• Traksat Geolocation och M2M plattform

Kontakt:
Arnel Bacic - Sälj & Marknadschef
010-33 00 533
076-194 4545