Vallastaden 2017

Sju konstnärliga gestaltningar sökes till Vallastaden

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 08:44 CEST

Nu utlyses sju konstnärliga gestaltningsuppdrag för offentlig konst i Vallastaden, Linköping. Vallastaden är en ny stadsdel som byggs granne med universitetsområdet och som utmärks av stor variation. Det gäller så väl mångfalden av aktörer, som utbudet av bostäder, arkitekturen och utemiljöerna. Konsten är en viktig del i att återspegla och stärka upplevelsen av Vallastaden.

De konstnärliga gestaltningsuppdragen är uppdelade i fyra projekt där tre platser redan är utvalda: Bäcken vid Stora torget, Ädelträdskogen och Dammen. Till dessa platser söks i första hand skulpturala verk och ljudkonst. För det fjärde projektet Stadsrummet sökes fyra konstnärer som förhåller sig till stadsdelen och kommer med egna förslag på placering. Idén till den processen tog form i samtal med konstnärer som efterfrågade möjlighet att kunna påverka kontext och koncept, men också placeringen. Här beror valet av teknik på den konstnärliga intentionen och den valda platsens förutsättningar.

För Vallastaden är det en spännande möjlighet att uppnå en variation av medverkande konstnärer, konstnärliga tekniker och uttryck vilket ligger i linje med projektets bärande idé, Tegar – människan bygger staden. Konsten kan likt arkitekturen i stadsdelen variera i storlek och uttryck, mellan etablerade och mindre etablerade konstnärer, lokalt och internationellt verksamma.

Utlysningen går ut via Konstpool och sista dag för intresseanmälan är den 31 oktober 2016.

Tidplan

Utlysning av uppdraget via Konstpool: 4 oktober – 31 oktober 2016

Besked om skissuppdrag: den 15 november 2016

Skiss redovisas: januari 2017

Beslut: februari 2017

Produktionsstart: mars 2017

Produktionsslut: augusti 2017

Materialet för utlysningen finns på konstpool.se

Kontaktperson

Åsa-Viktoria Wihlborg, projekt- och processledare för den offentliga konsten i Vallastaden, Linköpings kommun.

Mobil: 0707385339, e-post: asa-viktoria@artplatform.se

Dokumenten som du hittar på denna sida kompletterar informationen som finns på Konstpool.

Linköpings kommun är initiativtagare till bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017. Tillsammans med två samarbetspartners, Linköpings universitet och Akademiska hus, startades projektet 2012. Linköpingsexpo är det kommunägda bolag som har till uppdrag att planera och genomföra bo- och samhällsexpot.

Syftet är att skapa tillväxt och attraktivitet i Linköping och bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande. Huvudpartners är de kommunägda bolagen Tekniska verken, Stångåstaden, Sankt Kors, Lejonfastigheter, Nulink och Visit Linköping & Co. Totalt bygger 40 aktörer bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur i Vallastaden.