Lunds stift

Sju nya präster till Lunds stift

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 10:32 CEST

På söndag prästviger biskop Johan Tyrberg fem kandidater i Lunds domkyrka. Dessutom avger en pastor från Equmeniakyran prästlöftena och en präst från EFS förnyar sina prästlöften. De sju nya prästerna får tjänster som pastorsadjunkter under ett år i särskilda introduktionsförsamlingar.

Följande kandidater prästvigs:
Caroline Andersson,
Bromölla pastorat. Telefon: 070-65 99 554
Anton Flood, EFS Betania Missionsförening, Malmö. Telefon: 0733-40 56 92
Emma Hambitzer, Källstorps församling. Telefon: 0708-11 49 01
Johanna Lundin, Hässleholms församling. Telefon: 0730-92 66 81
Johanna Södergren, Kvistofta församling. Telefon: 0738-95 97 70

Equmeniapastor avger prästlöftena:
Torbjörn Ram, Höörs församling, 073-992 69 63

EFS-präst förnyar sina prästlöften:
Håkan Lindberg, Hörby församling, 0720-10 89 66


Media hälsas välkomna:
Lunds domkyrka, söndag 11 juni klockan 11 (till ca 13). Fotografering är tillåten under in- och utgångsprocessionerna samt efter vigningen då prästerna ställer upp utanför domkyrkan tillsammans med biskop Johan.

Intervju med Johanna Lundin:
”Jag känner att min kristna tro gett mig mycket glädje men också trygghet i livet och det är någonting som jag känner att jag vill jag ge till andra människor .” https://www.youtube.com/watch?v=Iufqq_ID9yw

Foton för fri publicering finns på Lunds stifts webbplats:
http://svenskakyrkan.se/lundsstift/pressmeddelande Ange fotograf Andrea Kollmann. En gruppbild tas på söndag efter prästvigningen och kan beställas för fri publicering av pressekreterare Camilla Lindskog.

Läs mer om prästyrket:
https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/prast


För mer information:
Biskopens kaplan Per Arne Joelsson, 046-15 55 03
perarne.joelsson@svenskakyrkan.se

Stiftsadjunkt för prästrekrytering, Kristina Berlin, 046-15 55 49
kristina.berlin@svenskakyrkan.se


Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 166 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.