Svenska kyrkan

Sju projekt får Svenska kyrkans kulturstipendier

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 17:08 CEST

Kyrkostyrelsen har idag beslutat om sju kulturprojekt som får Svenska kyrkans kulturstipendier i november. Bilden är från 2013 års stipendieutdelning med dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd. Foto: Magnus Aronson/IKON

Svenska kyrkan delar varje år ut 500 000 kronor till olika kulturprojekt om livsfrågor. Årets stipendiater arbetar bland annat med teman som den frihetsberövades verklighet, landgrabbing och gestaltning av djurarter som människan utrotat, men också med utveckling av psalmen och koralen i en digital klangvärld.

I år har sju projekt valts ut bland 428 ansökningar, varav tre får 100.000 kr och de övriga fyra får 50.000 kr var. Stipendieutdelningen sker under kyrkomötets andra session i Uppsala, den 18 november kl 18 i Uppsala Konsert och Kongress.  Då framförs också ett kulturprogram hämtat från något av fjolårets stipendier.

2014 års stipendieprojekt:

SCENKONST
Orionteatern, Stockholm, 100 000 kr för ”Det flygande barnet”.
En existentiellt angelägen text möter musikaliska improvisationer och strålande skådespelare i en formstark uppsättningsidé. ”Det flygande barnet” innefattar såväl scenisk experimentlusta som en stark vilja att gestalta och utforska livets allra mörkaste ögonblick.

BILDKONST
Anna Olsson, Göteborg, 100 000 kr för ”Möten i isolering”.
Vävandets traditionella uttryck och tidskrävande metod ger på ett oväntat sätt språk åt en annan sorts långsamhet – den frihetsberövades. I en serie starka bildvävar med motiv hämtade från textilkonstnären Anna Olssons möten med interner på fångvårdsanstalter berättar hon om en verklighet som ofta glöms i dagsdebatten.

FILM
Elin Kamlert med team, Malmö, 100 000 kr för ”Land”.
Filmen ”Land” undersöker företeelsen ”land grabbing” och jakten på det gröna guldet i Afrika. Den enskilda människans traditionella liv ställs mot en global ekonomis egen logik och ökad ekonomisk tillväxt, även lokalt.

MUSIK
Frida-Li Lövgren
, Stockholm, 50 000 kr för ”Fides”.
Ett gränsöverskridande arbete med att utveckla psalmen och koralen i en elektronisk musikalisk klangvärld. Frida-Li Lövgren är utbildad inom konst och textil men är idag huvudsakligen verksam som musiker, med spelningar både i Sverige och internationellt.

LITTERATUR
Åsa Maria Kraft
, Lund, 50 000 kr för ”Randfenomen”.
”Randfenomen” är en diktsamling som handlar om helgon, tidsresor och pronomen. Inspirationen har varit bilder ur medeltida bestiarier sammankopplade med bl a honungsbiets minskande antal i vår tid. Åsa Maria Krafts kombination av aktualitet och konstnärlig uppfinningsrikedom ger läsaren nya öppningar till världen.
Jonas Brun, Stockholm, 50 000 kr för ”Hermafroditos”.
Projektet ”Hermafroditos” är en roman om könsöverskridanden och identitet utifrån såväl mytiskt stoff som moderna texter. Berättelsen handlar om den repression normbrytande individer utsätts för men också den styrka som finns i att forma sitt eget öde utanför ramarna.

GENREÖVERSKRIDANDE (bildkonst, film, poesi)
Johannes Heldén
, Stockholm, 50 000 kr för ”Ekopoesi”.
Projektet ”Ekopoesi” innebär en gestaltning av djurarter utrotade av människan – ett slutgiltigt arkiv över det som aldrig kommer tillbaks, kombinerat med poetiska inventioner och intervjuer. En del av verket är en textgenerator som kontinuerligt skapar nya fiktiva arter som dör och försvinner i ett ögonblick. Projektet manifesteras i en utställning, en film och en trycksak.

Mer om projekten och stipendiaterna kommer inom kort på www.svenskakyrkan.se/kulturstipendium.

Kontaktperson för kulturstipendiaterna:
Charlotte Wells, handläggare för kulturfrågor: tfn 018-16 95 53,
e-post charlotte.wells@svenskakyrkan.se


Svenska kyrkans kulturstipendier vänder sig till kulturarbetare inom alla konstformer. Genom stipendierna vill Svenska kyrkan uppmuntra till utbyte mellan kyrkan och kulturutövare i ett gemensamt nyskapande arbete kring livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv.