Regionförbundet Örebro

Sju svenska evenemang i projekt för bättre och miljövänligare transporter

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 08:37 CEST

Just nu arbetar sju svenska evenemang i ett projekt för bättre och miljövänligare transporter av publik, deltagare och varor till sina evenemang. De evenemang som deltar är Arenabolaget i Linköping, Borgeby fältdagar, EUROGYM 2014, Karlskoga Motorsportvecka, Mikasa Challenge, Miljötinget 2014 och Sydkustloppet.

Att erbjuda intressanta och spännande evenemang för att skapa tillväxt och attraktivt är viktigt ur såväl ett kommunalt, regionalt och nationellt perspektiv. Ett evenemang har dock en stor klimatpåverkan varav den största delen kommer från dess transporter. Genom att förbättra både publikens och deltagarnas resor till och från evenemanget samt se över de egna interna transporterna av material, funktionärer och varor har en arrangör dock stora möjligheter att minska energianvändningen och klimatpåverkan.

I projektet som heter "Transportplanering vid evenemang i praktiken" ska evenemangen arbeta med transportplanering under ledning av de fem regionala energikontoren Gävle-Dala Energikontor, Energikontoret Regionförbundet Örebro, Energikontoret Skåne, Energikontor Värmland och Östergötlands Energikontor.

Projektets mål är att öka evenemangens attraktivitet och miljöprofil samtidigt som evenemangens koldioxidutsläpp minskas. Projektet kommer också att arbeta med att sprida kunskaper, erfarenheter och resultat till andra aktörer. Det finansieras av Energimyndigheten och av de energikontor som deltar.

Bakgrund
Projektet är en fördjupning av projektet Transportplanering vid evenemang som drevs av Energikontoret Regionförbundet Örebro 2011-2012.

Det tidigare projektets syfte var att kartlägga hur större idrotts- och kulturevenemang hanterar transporterna runt evenemangen. Cirka 20 större evenemang över hela Sverige undersöktes för att se vilka åtgärder som arrangörerna hade gjort för att effektivisera sina transporter och vad det hade gett för resultat.

Evenemangens energieffektiviseringspotential och möjligheterna att minska klimatpåverkan belystes också och projektet tog fram en beräkningsmodell som arrangörer kan använda för att beräkna klimatpåverkan från ett evenemang samt en idéskrift för arrangörer med goda exempel och inspiration för arrangörer som vill starta ett arbete. Beräkningsmodellen och idéskriften är fria att använda och finns att ladda ner här på Energikontoret Regionförbundet Örebros webbplats, www.regionorebro.se/energikontoret

Mer information

Katarina Bååth, nationell projektledare, Energikontoret Regionförbundet Örebro
Tfn: 019-602 63 74, 070-616 93 93
E-post: katarina.baath@regionorebro.se

Lena Gunnarsson, projektledare, Energikontoret Skåne (Borgeby fältdagar, Eurogym 2014 och Sydkustloppet)
Tfn: 0709-71 99 70
E-post: lena.gunnarsson@kfsk.se

Ulrika Loebjer, projektledare, Energikontoret Östra Götaland (Arenabolaget i Linköping)
Tfn: 013-29 09 93
E-post: ulrika.loebjer@energiost.se

Tony Ring, projektledare, Karlskoga Motorsportvecka
Tfn: 0708-90 99 99
E-post: tony@motorsportveckan.se

Jeanette Andersson, projektledare SISU Idrottsutbildarna (Mikasa Challenge)
Tfn: 070-5294424
E-post: jeanette.andersson@sisuorebro.t.se

Bengt-Olof Danielsson, projektledare Gävle-Dala Energikontor (Miljötinget 2014)
Tfn: 026-65 02 56
E-post: b-o.danielsson@gde-kontor.se


Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.