Myndigheten för yrkeshögskolan

Sju yrken för dig som vill jobba med tåg och järnväg

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2018 05:00 CET

År efter år är lokförarutbildningen den yrkeshögskoleutbildning som har flest sökanden per plats. För den som inte lyckats ta sig in på den populära utbildningen men ändå drömmer om att få jobba med tåg och järnväg finns det fler alternativ inom yrkeshögskolan.

Lokförarutbildningen har närmare tio sökanden per plats. 2016 var det 2100 sökanden (var av 1863 behöriga) till 223 platser på yrkeshögskolans lokförarutbildningar. Men enligt Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Karin Åkerman finns det fler möjliga karriärvägar för den som är intresserad av att jobba med tåg och järnväg.

- Järnvägen är ett komplext kommunikationssystem och det krävs mer än bara lokförare för att få det att fungera. Vi ser en stabil efterfrågan av ett flertal andra yrkesroller i branschen, säger Karin Åkerman.

Persontrafiken på järnväg har nästan fördubblats de senaste 25 åren. Samtidigt har infrastrukturen inte byggts ut eller underhållits i motsvarande takt. Nu pågår många större och mindre järnvägsprojekt, både nybyggnad och ombyggnad.

För den som vill byta spår och ge sig in i järnvägsbranschen erbjuder yrkeshögskolan (YH) ett flertal utbildningar skräddarsydda utifrån arbetslivets behov.

YH-utbildningar leder till jobb. Idag har över 90 procent av de examinerade jobb inom ett år efter utbildningen. Hälften av de studerande får jobb på sina LIA-platser, där LIA står för lärande i arbetslivet - den handledda praktikform som gäller inom YH.

Sju yrken för dig som vill jobba med tåg och järnväg

 • Järnvägsprojektör
 • Signaltekniker
 • Kontaktledningstekniker
 • Tågtekniker
 • Spårsvetsare
 • Transportlogistiker
 • Transportledare 

 • Information om kommande yrkeshögskoleutbildningar finns på yrkeshogskolan.se Information om pågående utbildningar som ännu inte beviljats fler starter finns hos respektive utbildningsanordnare. 


  Kontaktperson: Johan Lindahl, pressansvarig, 070 - 95 33 373

  Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
  Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

  Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

  Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

  Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.