Västtrafik

Sjuhärads trafiknyheter i höst

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 14:53 CEST

Den 20 juni träder vintertidtabellen i kraft. De flesta nyheterna i Sjuhäradsområdet handlar om förbättrade pendlingsmöjligheter, t.ex. bussar en gång i kvarten mellan Fristad och Borås, ny körväg för linje 200 och en ny direktförbindelse mellan Sätila och Göteborg. Nedan följer ett sammandrag av de viktigaste trafiknyheterna för Sjuhäradsområdet.
Linje 40 (Tosseryd – Södra torget):
Linje 40 går via Sjöbo torg, så att skoleleverna kan gå av närmare skolan.
Linje 150 (Fristad – Borås):

Turtätheten ökar från halvtimmestrafik till kvarttrafik under pendlingstid på morgonen och eftermiddagen.

Linje 159 (Borås – Dalsjöfors):

Linjen förlängs med varannan tur från Daljöfors, så att man kan resa vidare till Borås resecentrum, SP, Ericsson och vidare till Sjömarken och Sandared. Detta innebär att Sandaredsborna även kan åka linje 159 mot Borås.

Tåg (Borås – Herrljunga):

Den efterlängtade turen kl. 17.00 från Borås till Herrljunga startar igen.

Linje 200 (Ulricehamn – Borås):

Linje 200 får en ny tidtabell när motorvägsetappen mellan Rångedala och Dalsjöforsmotet öppnar i november. Linjen trafikerar inte längre hållplatserna från Häljared till Kyllared när den börjar köra den nya motorvägsetappen, inklusive den förra etappen mellan Dalsjöforsmotet och Kyllaredsmotet. Hållplatserna Häljared, Hallabro, Kronäng och Solvarvsgatan slutar att trafikeras av linje 200 – förutom en tur och morgonen och en på eftermiddagen som kör gamla Rv 40.

Linje 900 (Ulricehamn – Falköping):

Linjen anpassas bättre till tåget i Falköping så att man lättare ska kunna åka vidare mot Stockholm.

Linje 330 (Sätila – Göteborg):

Linje 330 får en ny tur utan byte från expansiva Sätila till Göteborg på morgonen och en ny tur från Göteborg till Sätila på eftermiddagen. Detta beror på ökat resande. Även resenärer längs väg 156 som inte kan åka med linje 300 kan nu åka med linje 330 till och från Göteborg under pendlingstid.
Mer information:

Läs mer om trafikförändringarna på www.vasttrafik.se eller kontakta Christine Leppänen, trafikplanerare Västtrafik Sjuhärad, tel. 070-233 51 30.

Presskontakt:

Kristian Ördell, informationsansvarig Västtrafik Sjuhärad, tel. 0706-22 57 80, eller presstjänst på 0771-41 43 99.


VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se