Borås Stad

Sjuhäradshallen förvandlas till ett gymnastikens hus

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 16:00 CEST

Från fotboll till gymnastik – Sjuhäradshallen genomgår en genomgripande förvandling
från en konstgräsplan till en hall med bland annat hoppgropar.

Under ett antal år har Borås Stad fört diskussioner med IF Elfsborg, och dess båda bolag,
Borås Arena AB och Elfsborg Arena AB, om utvecklingen av området runt Borås Arena.
I dessa samtal har uppförandet av ett gymnastikens hus funnits med, men på grund av utrymmesbrist i området har det varit svårt att se var hallen skulle kunna placeras. Efter att
ha lyssnat av allas önskemål hittade Fritids- och folkhälsoförvaltningen och IF Elfsborg en lösning med tält över Borås Arena 2, som kan fungera för träning året runt och som ersätter Sjuhäradshallen.

− En vinst för alla, säger Cecilia Andersson ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden och Tommy Jingfors, förvaltningschef Fritid och folkhälsa. Gymnastikföreningarna får en större yta, ca 1 400 kvm anpassad helt för gymnastikens olika discipliner, samt att vi får en idrottshall, ca 800 kvm, anpassad för människor med funktionsnedsättning. Samtidigt får IF Elfsborg med flera fotbollsföreningar möjlighet att träna inomhus på en fullstor plan under vinterhalvåret.

Gymnastikföreningarna i Borås ges också en bra möjligheter att vidareutveckla sina olika verksamheter, något som kan attrahera både tjejer och killar.

− Flera föreningar har visat intresse för att använda hallen, det kommer bland annat att erbjudas gymnastik, hopprep och trampolin. Idag gäller det att kunna erbjuda en 15-åring som är på väg att sluta med sin idrott en enkel möjlighet att byta till en annan idrott, säger Helena Hernelind, ordförande i Borås Gymnastisksällskap, och det kommer vi att kunna göra - i en och samma hall. IK Ymer gymnastik och Athena IK delar Helenas uppfattning och tycker att det är fantastiskt att detta äntligen blir av, ”vi har väntat i många år”, menar de.

I förslaget till ny hall ökar chanserna för personer med funktionsnedsättningar att kunna börja träna på mer lika villkor, då det i sjuhäradshallen kommer att vara en god fysisk tillgänglighet men även möjlighet till tips och råd av "mentorer", det är viktigt att alla kan tillgodogöra sig träning på ett fullgott sätt, säger Petri Pitkänen, funktionshinderkonsulent Borås Stad.

Borås Arena AB är huvudman för byggnationen, Sture Svensson och Roger Hedlund är nöjda med bygget så långt och tycker att det är väldigt bra att Borås Arena AB kan medverka i en sådan bra lösning för så många olika idrotter.

Camilla Larsson från IF Elfsborg bekräftar bilden och är nöjd med den helhetslösning som blir i området. Fotbollen får bättre villkor och vi kan samtidigt stötta och hjälpa andra föreningar som behöver bättre villkor för att utöva sin idrott.

För mer information kontakta:
Cecilia Andersson, tel: 070-862 11 46
Tommy Jingfors, tel:033 35 73 66
Helena Hernelind, tel: 070-544 90 99

Borås är bra på att vara stad, årets stadskärna 2011. Vi har storstadens utbud av nöjen, kultur och service — det mesta dessutom i behaglig närhet. Och allt fler upptäcker Borås fördelar. Vi är nu över 106 000 invånare.