Flemingsberg

Sjuk av att vara sjukskriven - lyssna till Sveriges första livsstilsprofessor i Flemingsberg

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 22:05 CET

Professor Kristina Alexanderson vid Karolinska Institutet vänder upp och ned på begreppen sjuk och sjukskriven. Går det till och med att bli sjuk av att vara sjukskriven och vad menar vi egentligen med sjukdom och hälsa

Möt henne och andra prisbelönade föreläsare och ledande forskare från Karolinska Institutet den 5 december i Flemingsberg. Heldagen rymmer fyra populärvetenskapliga föreläsningar och är öppen för alla.

TV-sända föreläsningar från Flemingsberg

Nästa år fyller Karolinska Institutet 200 år och för att uppmärksamma detta bjuder Karolinska Institutet i samarbete med Kunskapsstaden Flemingsberg och UR på fem föreläsningar om aktuella och spännande ämnen.

Sveriges första livsstilsprofessor heter Mai-Lis Hellenius som menar att våra arvsanlag får för stor uppmärksamhet som orsak till sjukdom. Din livsstil påverkar hälsan långt mer än vad forskningen tidigare trott.

I Sverige överlever barn som föds efter bara halva graviditeten – men till vilket pris? Mikael Norman är professor i pediatrik och arbetar med den uppmärksammade frågan som utvecklats till ett helt nytt forskningsfält: De nya överlevarna.

Att tandlossning drabbar de flesta äldre visste du nog men visste du att det även kan drabba den tandlöse?! Björn Klinge är professor i tandlossningssjukdomar och kan visa att även personer med tandimplantat drabbas av tandlossning. Tandlossningssjukdomar är idag bland världens vanligaste infektioner.

Välkommen till Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg, lördagen den 5 december:

09.30: Ett friskare och längre liv – genom regelbunden fysisk aktivitet.
Carl Johan Sundberg, docent och prisbelönt föreläsare om vikten av fysisk aktivitet, leg läkare

11.00: Nya hot mot vår hälsa – och nya möjligheter. Så kan livsstilen förändra ditt liv.
Mai-Lis Hellenius, Sveriges första ”livsstilsprofessor”, leg läkare

13.00: Sjuk av att vara sjukskriven
Kristina Alexanderson, Sveriges första professor i socialförsäkring, socionom

14.30: För tidigt född – hur blir de nya överlevarnas hälsa
Mikael Norman, professor i pediatrik (barnsjukdomar), leg läkare

16.00: Tandlossningssjukdomar – världens vanligaste infektioner.
Björn Klinge, professor i parodontologi (tandlossningssjukdomar), leg tandläkare

Mer om respektive föreläsning hittar du på adressen: http://www.flemingsberg.se/popularvetenskap

Bakgrund:
Nästa år fyller Karolinska Institutet 200 år! För att uppmärksamma detta bjuder Karolinska Institutet i samarbete med Kunskapsstaden Flemingsberg och UR på fem föreläsningar om aktuella och spännande ämnen. Föreläsningarna är 45 minuter långa och spelas in av UR för sändning i Kunskapskanalen våren 2010.

Flemingsberg - En ny kunskapstad. Det sker en kraftsamling för Flemingsbergs utveckling. En stad för forskning, utbildning och företagande planeras och byggs. Ett arbete som går i linje med det utvecklingsprogram som Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun gemensamt tagit fram för Flemingsberg. www.flemingsberg.se