Previa

Sjukanmälningstalet i januari 2010: Svag influensaeffekt på landets arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 08:20 CET

Sjukanmälningstalet var under januari 3,1 procent per vecka, vilket är i nivå med december och betydligt lägre än november. Samtidigt fortsatte antalet sjukanmälda på grund av misstänkt influensa att minska till totalt 17 fall under januari. Det visar ny statistik från hälsoföretaget Previa.

Sjukanmälningstalet låg i januari på 3,1 procent per vecka att jämföra med 3,0 procent per vecka i december. Antalet personer som under januari anmälde influensaliknande symtom via Previas sjuk- och friskanmälan sjönk till 17 personer, att jämföra med 78 personer under december.

– De här siffrorna visar att svininfluensan aldrig blev ett reellt problem för landets arbetsplatser. Inte heller den vanliga säsongsinfluensan ser ut att påverka arbetsplatserna i någon större utsträckning, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Statistiken är hämtad från Previas administration av sjuk- och friskanmälningar för cirka 95 000 anställda i hela landet. Sjukanmälningstalet utgörs av antalet nya sjukanmälningar och anmälningar om vård av sjukt barn dividerat med det totala antalet anställda som omfattas av Previas sjuk- och frisktjänst.

– Landets arbetsplatser, sjukvården, myndigheterna och den lokala företagshälsovården har alla gjort viktiga insatser för att förhindra smitta. Sammantaget har det bidragit till att den befarade stora sjukfrånvaron uteblivit, säger Urban Svensson.

De som anmälde influensaliknande symtom utgjorde under januari 0,1 procent av alla nya sjukanmälningar, jämfört med 0,6 procent under december. Totalt har 675 personer anmält influensaliknande symtom sedan Previa den 7 september började registrera detta som en särskild kategori i samband med sjukanmälan.


För mer information:
Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig: 070-319 43 76, urban.svensson@previa.se
Katrin Malm, marknads- och informationschef: 08-627 43 60, 070-646 10 90,
katrin.malm@previa.seFakta om sjukanmälningstalet
Sjukanmälningstalet utgörs av antalet nya sjukanmälningar och anmälningar om vård av sjukt barn varje vecka dividerat med det totala antalet anställda som omfattas av hälsoföretaget Previas sjuk- och frisktjänst. Sjuk- och frisktjänsten omfattade vid mätningarnas början drygt 80 000 anställda i hela landet, men omfattar nu cirka 95 000 anställda.

När medarbetarna blir sjuka eller behöver vara hemma för vård av barn ringer de till Previa för att rapportera sin frånvaro. De får prata med en sjuksköterska och får tillgång till medicinsk rådgivning.
I samband med sjukanmälan noteras orsak och symtom. Tjänsten syftar till att ge medarbetarna medicinsk rådgivning på ett lättillgängligt sätt och till att reducera arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro.

Previas sjuk- och friskanmälan utnyttjas framförallt av stora och medelstora arbetsgivare. De anställda som omfattas är jämnt fördelade över landet och finns inom både privat och offentlig sektor. För att bidra med kunskapsunderlag till samhällsdebatten om hälsa och arbetsliv kommunicerar Previa offentligt valda delar av den statistik som genereras i sjuk- och friskanmälan. Statistiken är avidentifierad av hänsyn till integriteten hos de arbetsgivare och anställda som omfattas.

1. Antalet nya sjukanmälningar som av mottagande sjuksköterska bedömts som ”misstänkt influensa”.

2. Antalet nya sjukanmälningar som av mottagande sjuksköterska bedömts som ”misstänkt influensa” som andel av det totala antalet sjukanmälda inom ramen för Previas sjuk- och frisktjänst.


Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att erbjuda tjänster inom hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap hjälper vi företag och organisationer att skapa goda resultat och öka sin konkurrenskraft. Previa har 1 000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 6 000 arbetsgivare med 914 000 anställda. Previa ägs av Tryghedsgruppen i Danmark och omsatte 885 miljoner kronor under 2008. Läs mer på www.previa.se