TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Sjukförsäkringen behöver blocköverskridande överenskommelse

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 11:23 CET

-  Efter slarvet med sjukförsäkringen måste Sverige få en försäkring som håller oavsett om landet har en rödgrön eller en alliansregering, säger Sture Nordh, ordförande i TCO. Därför välkomnar vi oppositionens löfte om att medverka till en bred uppgörelse där också arbetsmarknadens parter bidrar.

- Det är helt nödvändigt att ta bort den bortre tidsgränsen för sjukpenning (efter 2,5 år) och den ofta allt för orimliga prövningen mot den ”reguljära arbetsmarknaden” som idag sker efter ett halvt års sjukskrivning, säger Sture Nordh som välkomnar oppositionens förslag på det området. När det gäller rättsäkerheten och situationen för de som har eller kommer att utförsäkras finns fortfarande mycket kvar att göra.

- Det är också bra att oppositionen tydligt markerar att man inte vill upprepa de misstag som gjordes efter 1990-talskrisen och nu är beredda att göra insatser för att förstärka rehabiliteringen i syfte att förhindra människor från att fastna i onödigt lång sjukfrånvaro, fortsätter Sture Nordh. Det återstår viktiga besked om hur rehabiliteringen ska utformas.

-Oppositionens förslag saknar dock preciseringar när taket i inkomstförsäkringen ska höjas, liksom viktiga klargöranden när det gäller vad som skall ske när unga människor (yngre än 58 år) drabbas av en kronisk sjukdom eller en permanent nedsättning av arbetsförmågan.

Kerstin Olsson

Presschef  TCO

Tel + 46 8 782 91 02

Mob + 46 70 978 33 83

Linnégatan 14

114 94  Stockholm

kerstin.olsson@tco.se

www.tco.se

http://www.facketforandras.nu