Riksförsäkringsverket

Sjukförsäkringen i september: Nu syns tredje sjukveckan

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 11:36 CEST

Under september månad 2003 utbetalades ersättning i form av sjukpenning till 315 200 personer, vilket var drygt 10 400 färre än under september 2002. De riktigt korta sjukfallen visar en minskning på 10 000 som en följd av den förlängda arbetsgivarperioden. Den minskning av kostnaderna för sjukpenning som noterades för augusti (jmf med augusti 2002) fortsätter glädjande nog för september, 111 miljoner kronor. Kostnaderna för sjukpenning hittills i år är dock 319 miljoner kronor högre än motsvarande tid föregående år.

30 procent deltidssjukskrivningar. Omkring 30 procent av sjukskrivningarna är sjukskrivningar på deltid. Andelen, som under hösten/vintern 2002/03 successivt ökade från 23 procent har under de senaste månaderna varit oförändrad.

De långa sjukskrivningarna på fortsatt hög nivå. Av de sjukskrivna i slutet av juli 2003 hade 135 300 varit sjukskrivna i mer än 1 år. Det var 1 200 fler än månaden innan och 17 800 fler än i juli 2002. Det senare är en ökning med 15,1 procent. Nära nog vartannat pågående sjukfall (47,8 procent) i slutet av juli 2003 hade pågått längre än 1 år. Vid motsvarande tid 2002 var 40,7 procent av de pågående sjukfallen så långa. Av de långtidssjukskrivna i juli 2003 var 65 procent kvinnor och 35 procent män.

Minskning av sjukfall kortare än sex månader. Antalet personer som varit sjukskrivna kortare tid än ett halvår minskade mellan juli 2002 och juli 2003 med 15 900 personer, eller 15,7 procent.

Antalet ersatta dagar fortsätter att minska. Under årets första nio månader har antalet dagar med ersättning varit något lägre än under motsvarande tid föregående år. Ersättning för drygt 69 miljoner nettodagar sjukpenning har betalats ut, en minskning med 2,2 miljoner dagar (3,0 procent) jämfört med föregående år.

…men kostnaderna totalt i år har ökat. Även om kostnaderna i september ligger under förra året så har kostnaderna för sjukpenning under årets första nio månader totalt ökat. Kostnaderna för årets första nio månader, inklusive kostnaderna för statlig ålderspensionsavgift (SÅP), uppgick till 34,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,9 procent jämfört med motsvarande tid förra året.

Sjukersättning (f d förtidspension). Antalet personer med sjukersättning/aktivitetsersättning har ökat. I slutet av september hade drygt 494 600 personer ersättning. Det är en ökning med 2 400 eller 0,5 procent jämfört med samma tid förra året. Kostnaderna för sjukersättning (förtidspension) under årets första nio månader uppgick till 43,5 miljarder kronor, en ökning med 17,4 procent jämfört med samma tid förra året. Dessa värden inkluderar uppskattade kostnader för statlig ålderspensionsavgift (SÅP).

Sakkunniga:
Rolf Lundgren 08-786 95 45
Bertil Thorslund 08-786 98 10

Presskontakt:
Robin Lapidus 08-786 97 21

Webbplatser:
www.rfv.se och www.pension.nu