Arbetsmiljöverket

Sjukfrånvaron allt längre vid arbetsskada!

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 13:19 CEST

För år 2001 har anmälts 37 461 arbetsolycksfall och 26 440 arbetssjukdomsfall bland arbetstagare och egenföretagare. Sex av tio olycksfall drabbade män, medan förhållandet var det omvända för sjukdomarna. Detta visar rapporten Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 2001.

Bland män har yrket Processoperatörer vid stål- och metallverk högst relativ frekvens (antal anmälda fall per 1 000 sysselsatta) beträffande arbetsolycksfall och bland kvinnor är det Verktygsmaskinoperatörer som är mest drabbade av olyckor. När det gäller arbetssjukdomarna är det för män Betongarbetare och för kvinnor Maskinoperatörs- och monteringsarbete som har de högsta relativa frekvenserna.

Antalet olycksfall i arbetet med längre sjukfrånvaro (mer än 14 dagar) har ökat kraftigt under senare år. Sedan 1997 ökade dessa fall med ungefär 50 procent, jämfört med 16 procent totalt sett. Under samma period ökade den genomsnittliga sjuktiden för olyckorna med ungefär 60 procent. Längsta frånvaron för arbetsolyckorna 2001 hade fordons-, överbelastnings- och fallolyckor.

När det gäller arbetssjukdomarna har den genomsnittliga sjuktiden mer än fördubblats under perioden 1997-2001. Ökningen var något större bland kvinnor än bland män. Organisatoriska eller sociala faktorer samt belastningsfaktorer leder till de längsta sjuktiderna bland arbetssjukdomarna.

För mer information: Kontakta Börje Bengtsson, Statistikenheten, tel. 08-7309578