Finansdepartementet

Sjukfrånvaron i staten fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 10:21 CET

Mellan 2004 och 2005 minskade sjukfrånvaron i staten från 4,5 procent till 4,1 procent av tillgänglig arbetstid*. Det är en minskning med knappt 10 procent. År 2003 beräknades den genomsnittliga sjukfrånvaron till 4,8 procent av tillgänglig arbetstid.

Framför allt har sjukfrånvaron minskat för kvinnor och för anställda som är 50 år och äldre. Sjukfrånvaron för statsanställda kvinnor var 5,6 procent 2005, vilket kan jämföras med 6,2 procent 2004 och 6,6 procent 2003. Sjukfrånvaron för statsanställda som är 50 år och äldre var 5,3 procent 2005. Motsvarande uppgift var 5,9 procent för 2004 och 6,6 procent för 2003.


Se tabell: Sjukfrånvaro i staten
- Det är väldigt glädjande att sjukfrånvaron fortsätter att minska inom statsförvaltningen. Hälsosamma arbetsplatser är ett måste för en väl fungerande förvaltning. Ohälsa drabbar i första hand den enskilda individen men får också negativa konsekvenser för verksamhetens resultat kommenterar Sven-Erik Österberg, minister med ansvar för statlig förvaltning.

- Det finns fortfarande mycket kvar att göra och framför allt vill jag lyfta fram att liksom tidigare år var sjukfrånvaron för 2005 i genomsnitt högre för statsanställda kvinnor och anställda som är 50 år och äldre. I det fortsatta arbetet med att få ner ohälsotalen kommer jag och mina statsrådskollegor att ta upp ohälsofrågorna i de mål- och resultatdialoger som vi har med myndighetscheferna avslutar Sven-Erik Österberg.

* Framgår av myndigheternas redovisningar av sjukfrånvaron I Hermes och årsredovisningarna för 2005. Se även ESV:s webbplats (www.esv.se) för mer information


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Anna Centerstig
Departementssekreterare
08-405 15 46