Umeå kommun

Sjukfrånvaron inom för- och grundskolan ökar

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 13:52 CEST

Sjukfrånvaron för personal inom för-och grundskolan har ökat med 0,5 procent jämfört med samma period förra året.

Ett ökat antal medarbetare har en sjukfrånvaro längre än 91 dagar och det gäller främst yrkesgrupperna inom förskolan. Perioden, januari till och med april, innebär många virusinfektioner samt vård av barn för bland annat medarbetare i förskolan. Det är fortfarande svårt att få tag i vikarier vid sjukdom, vilket gör att arbetsbelastningen ökar för de som arbetar.

Förebyggande insatser
Ett antal insatser har genomförts i förebyggande syfte för att minska antalet sjukdagar. Ett kommungemensamt projekt ”Från risk till frisk” inleds under våren där förskolan är ett prioriterat område. Projektet innebär ett förändrat arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet, där chef med stöd av personalfunktionen genomför en genomlysning av verksamheteten och upprättar handlingsplan. Dessutom kommer en kartläggning av bullernivåer på fritidshem att genomföras under maj månad.

-­­Att sjukfrånvaron ökar är oroande. Åtgärder är vidtagna och förhoppningsvis leder de till en vändande trend och minskad sjukfrånvaro. Att minska sjukfrånvaron är ett prioriterat uppdrag i nämndens uppdragsplan så vi kommer att följa utvecklingen noga, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information efter sammanträdets slut kl 16.00 idag:
Moa Brydsten (S) ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.