Conductive

Sjukgymnastens nya roll och funktion. Konferens i Stockholm 17-18 mars 2010

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 11:23 CET

Din roll som sjukgymnast förändras och kraven på dig växer. Du har en allt mer central roll i vårdteamet men ändå värdesätts inte din kunskap tillräckligt. För att hänga med i förändringen och utvecklingen behöver du införskaffa dig en bredare kompetens mellan hjärnan, tänkandet och kroppen, det vill säga det beteendemedicinska synsättet.

Hur kan du kombinera medicinska och psykologiska behandlingsmetoder för att förbättra individens hälsa?
Sjukgymnasten – en roll i förändring! Konferensen Sjukgymnastforum vänder sig till dig som är sjukgymnast och vill säkerställa din kunskap i det beteendemedicinska synsättet och den ständigt aktuella smärtproblematiken. Du får konkreta metoder för att hjälpa dina klienter att utveckla nya tankemönster och beteenden i förhållande till sig själva och sin smärta. Du får praktiska och användbara verktyg som hjälper klienten att formulera livsmål och ta ner problemen på en vardagsnivå.

Varmt välkommen till årets viktigaste konferens som delar med sig av långsiktiga
framgångsfaktorer!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.