Fysioterapeuterna

Sjukgymnaster kan förhindra sjukskrivningsfällan!

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:12 CET

Landstingen kan genom smärre administrativa förändringar minska statens kostnader för sjukskrivningar med över två miljarder kronor. Därigenom kommer landstingen att öka intäkterna genom ett nytt statligt bidrag. Det är innebörden i ett förslag som Sjukgymnastförbundet idag överlämnat till ledningarna för landets landsting och regioner.

- Vi föreslår helt enkelt att landstingen inför en ny rutin för patienters sjukskrivning. Om en person får diagnosen ont i rygg, nacke eller axlar ska denna omedelbart hänvisas till sjukgymnast med särskild erfarenhet av denna patientgrupp. All forskning idag visar att detta kommer att korta sjukskrivningsperioderna väsentligt, säger Sjukgymnastförbundets ordförande Anna Hertting.

Sjukfrånvaron har länge varit en stor fråga i den svenska samhällsdebatten. Men få åtgärder har hittills vidtagits för att radikalt minska inflödet i sjukförsäkringen genom bättre vård. Den hittillsvarande erfarenheten är att patienter som tvingas vänta på behandling till slut fastnar i sjukskrivningsfällan. Ju längre sjukskrivning pågår, desto svårare är det att komma tillbaka.

- Senast igår visade Statens beredning för medicinsk utvärdering att sjukgymnastiska metoder har god effekt. Vi kan idag falla tillbaka på omfattande internationella utvärderingar och riktlinjer. Därför förser vi samtidigt landstingen med information om de senaste rönen, säger Anna Hertting.

Regeringen har nyligen avtalat om ett nytt system för att stimulera landstingen till att få ned de höga sjuktalen. Ju mer landstinget minskar sjuktalen, desto mer ersättning får landstinget från staten. Sjukgymnastförbundet överlämnade idag sitt förslag om förbättrad sjukskrivningsprocess även till riksdagens socialförsäkringsutskott.

- Vi har mött intresse från socialförsäkringsutskottet för vad vi sjukgymnaster kan åstadkomma. Utskottet har länge understött vår ambition att också sjukgymnaster ska få rätt att sjuk- och friskskriva patienter som söker hälso- och sjukvården för besvär i rörelseorganen, företrädesvis uttryckt som ont i nacken/ryggen. Det finns således starka bevis för att sjukgymnastiska metoder för smärtlindring och behovsanpassad successivt ökande träning ger klara funktionsförbättringar. Det återstår nu att se om också landstingen i Sverige kan nå samma insikt, avslutar Anna Hertting.


Förbundsordförande Anna Hertting, 0703-508 604

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, är sjukgymnasternas nationella organisation. LSR verkar för en kunnig och ansvarskännande yrkeskår i ständig utveckling som kan arbeta på såväl en nationell som internationell arbetsmarknad. LSR är en partipolitiskt obunden organisation.
Välkommen till förbundets webbplats, www.sjukgymnastforbundet.se för mer information om verksamheten.