Fysioterapeuterna

Sjukgymnaster på apotek lyckat försök i Umeå

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:14 CEST

Sjukgymnaster som arbetar på apotek med hälsoupplysning är mycket uppskattade. Det visar ett försök som gjorts på apoteket Renen i Umeå. Samtidigt som besökarna köpt sina mediciner har de bland annat informerats om hur de själva kan bota sin huvudvärk.

Samarbetet mellan Apoteket Renen och sjukgymnastutbildningen vid Umeå universitet påbörjades höstterminen 2004 på Hälsotorget på Apoteket. Samarbetet har varit uppskattat av alla och en ny dörr har öppnats för sjukgymnasterna att sprida sin kompetens. Resultaten redovisas på torsdagen, (27/10) på SjukgymnastDagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Sjukgymnaster har av tradition arbetat mest med rehabilitering men dagens sjukvårdskris gör att det också finns ett stort behov av preventiva insatser. Även Apoteket vill nu i större utsträckning arbeta förebyggande och hälsofrämjande och inte enbart ägna sig åt försäljning av och rådgivning om läkemedel.

På Hälsotorget har sjukgymnaster tidigare talat med äldre om hur de ska motverka fallolyckor bland annat genom bättre benstyrka. I februari mars 2005 var temat spänningshuvudvärk. Under fem veckor arbetade två sjukgymnaster under 45 timmar och hann tala med 180 besökare. Sjukgymnasterna fick frågor kring apotekets produkter och de delade ut enkla råd för egenvård av huvudvärk.

- Efter några dagar insåg vi att ”spänningshuvudvärk” var ett alltför svårt begrepp så vi ändrade det till huvudvärk och stress. Då blev frågorna ännu fler, berättar Ellinor W. Israelsson, nyutexaminerad sjukgymnast.

Sjukgymnasterna kunde inte diagnosticera och inte heller ge alltför ingående råd på Apotekets Hälsotorg. Men de erbjöd en prova-på-behandling med ”bollmassage”, som innebar att sjukgymnasten masserade besökaren med en speciell massage- eller piggboll på axlar och nacke.

- Vi som är vana vid att sitta länge med en patient lärde oss nu att tala på ett annat sätt, att snabbinformera och även marknadsföra på ett enkelt sätt vad vi kan erbjuda.

- Som sjukgymnaster har vi mycket kunskap som inte kommer ut när vi sitter på vår vårdcentral. Många besökare sa också att det kändes så lätt och komma fram och fråga så där apropå, berättar Ellinor W. Israelsson.

Många patienter fick nu också veta att det går bra att ringa en sjukgymnast direkt utan att gå omvägen via doktorns remiss och att det finns hjälpmedel bakom Apotekets hyllor som massagebollar och tänjningsband.För mer information kontakta Ellinor W. Israelsson: ewisraelsson@hotmail.com, 090-199465


Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, är sjukgymnasternas nationella organisation. LSR verkar för en kunnig och ansvarskännande yrkeskår i ständig utveckling som kan arbeta på såväl en nationell som internationell arbetsmarknad. LSR är en partipolitiskt obunden organisation.

Välkommen till förbundets webbplats, www.sjukgymnastforbundet.se för mer information om verksamheten.