Fysioterapeuterna

Sjukgymnasternas medvetenhet om sin syn på män och kvinnor kan göra behandlingen av patienterna betydligt bättre

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:03 CEST

- Majoriteten av våra patienter är kvinnor som vårdas av sjukgymnaster som också är kvinnor. Behandlar vi kvinnliga patienter annorlunda än manliga? Det undrar Annelie Nilsson, socionom, sjukgymnast och psykodynamisk kroppsterapeut som också diskuterar frågan under SjukgymnastDagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö onsdagen 26 oktober.

Länge har man inom både medicin och psykologi utgått från att det som gäller för män även bör tillämpas på kvinnor. Att detta inte längre fungerar börjar nu bli tydligare och forskning om det specifikt kvinnliga behövs.

Kvinnor lever längre än män samtidigt som de oftare är sjuka och därmed större konsumenter av vård. En hypotes är att kvinnor lever längre just för att de är ”sjukare”, att de lyssnar till kroppens signaler d v s tillåter sig att släppa fram sin oro och även kroppsliga symtom på att något är fel.

- Kvinnors ”sjukdom” kanske kan ses som ett uttryck för en tung livssituation, säger Annelie Nilsson

Sjukdomar måste betraktas inte bara ur ett biologiskt perspektiv utan också ses utifrån ett helhetsperspektiv där även sociala, kulturella och psykologiska perspektiv ingår, menar hon. Sjukvårdens behandlare måste förstå hur kvinnors symtom har samband med hela livssituationen. Den kunskap som finns idag bygger mest på forskning om mäns hälsa och kan inte automatiskt överföras till kvinnors hälsa och levnadsvillkor.

Det är viktigt att vara medveten om genusperspektivet också inom sjukgymnastiken, betonar Annelie Nilsson och flera andra sjukgymnaster, samtliga medlemmar i sjukgymnastförbundet LSR:s sektion ”Kvinnors hälsa”.

- Vi måste bli medvetna om våra egna omedvetna ”antaganden” om kvinnor och män. Vi tror att detta ”automatiska” kan påverka i behandlingssituationen. Om man blir medveten om detta står man mera fri att möta varje människa som individ.

Det ligger i kvinnorollen att vårda. Är det då lättare att vårda en man eller en äldre kvinna än en jämnårig kvinna? Undrar Annelie Nilsson.

- En sjukgymnast borde arbeta mera med helhetsperspektivet där kön även ingår som en faktor. Målet är att vi ska ge en bättre behandling, framhåller Annelie Nilsson, socionom, sjukgymnast och psykodynamisk kroppsterapeut, som tillsammans med flera andra sjukgymnaster vill väcka debatt och frågeställningar kring genusperspektivet.

För mer information kontakta Annelie Nilsson på kroppsvisdom@hotmail.com

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, är sjukgymnasternas nationella organisation. LSR verkar för en kunnig och ansvarskännande yrkeskår i ständig utveckling som kan arbeta på såväl en nationell som internationell arbetsmarknad. LSR är en partipolitiskt obunden organisation.
Välkommen till förbundets webbplats, www.sjukgymnastforbundet.se för mer information om verksamheten.