Fysioterapeuterna

Sjukgymnastikmottagning öppnar på Apoteket Renen i november

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:14 CEST

Den 14 november öppnar Apoteket Renen på Södermalm en sjukgymnastikrådgivning. Dit kan allmänheten komma för att få råd om de fått fysisk aktivitet på recept av sin läkare eller om de vill veta mer om fysisk aktivitet som prevention och behandling av sjukdom. En liknande verksamhet öppnade på Apoteket Tärnan i Lidingö centrum i september.

Två projekt med namnet ”Rörelse är receptet” pågår nu på Lidingö och på Södermalm och i Gamla Stan. Syftet är att främja hälsa och förebygga sjukdom genom att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen. Projekten presenteras på fredag, 28/10, på SjukgymastDagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Möjligheten att skriva ut fysisk aktivitet på recept har använts mycket sällan. En enkätundersökning som bland andra sjukgymnasten Susan Lindström genomfört på Södermalm visar att endast hälften av den tillfrågade vårdpersonalen kände till receptmöjligheten.

Sjukgymnasterna på Södermalm och i Gamla Stan och Lidingö arbetar nu för att få in fysisk aktivitet i alla avtal som handlar om vårdbeställningar och hälsofrämjande. Man har också kontaktat motionsledare inom Stockholmsidrotten för att kunna möta allmänhetens frågor och krav.

- Det är viktigt att skapa nätverk med övriga aktörer inom fysisk aktivitet. Tillsammans måste vi ta fram strategier för att underlätta för individer att åstadkomma eller behålla förändringar av livsstilen.

- Vi tror att behoven är mycket stora så vi vill bygga en gemensam modell för hela Stockholm, ja kanske för hela Stockholms län.

Fysisk aktivitet på recept har prövats på flera orter i landet, bland annat i Malmö och i Svalöv. Under ett år skrevs 120 recept ut i Svalöv. Majoriteten av patienterna är kvinnor i åldern 41-60 år och deras besvär har övervägande varit smärta, övervikt, åldersdiabetes och högt blodtryck. Drygt 60 procent valde att använda receptet. Av dessa upplever ungefär hälften att deras besvär minskat och nästan lika många att besvären är oförändrade efter den fysiska träningen.

För mer information kontakta:
Susan Lindström, susan.lindstrom@sll.se och
Ina Sand, ina.sand@pv.nlpo.sll.se

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, är sjukgymnasternas nationella organisation. LSR verkar för en kunnig och ansvarskännande yrkeskår i ständig utveckling som kan arbeta på såväl en nationell som internationell arbetsmarknad. LSR är en partipolitiskt obunden organisation.
Välkommen till förbundets webbplats, www.sjukgymnastforbundet.se för mer information om verksamheten.