Vänsterpartiet Storstockholm

Sjukhusavtal med stora brister

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 12:36 CET

När hälso- och sjukvårdsnämnden i dag tar beslut om avtalen med akutsjukhusen för 2012-2015 är det med vackra ord om förbättrad tillgänglighet och kvalitet. Men verkligheten är en annan: överbeläggningar, hård kritik från arbetsmiljöverket och kritik från facken att avtalen inte ger utrymme för personalförstärkningar. Till detta kommer sparbeting på tre procent årligen.

 - Men den borgerliga landstingsledningen gör sitt bästa för att mörka problemen. Den information vi politiker får är inte trovärdig, säger Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd.

Det finns dessutom en mängd frågetecken kring hur man hanterar utflyttningen av den vård som inte kräver akutsjukhusens resurser.

- I stället för att privatisera den vård som flyttas ut borde akutsjukhusen öppna filialer på närsjukhusen och rent organisatoriskt ansvara för vårdkedjor. Detta skulle leda till förbättrad effektivitet, större patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

 En annan brist med sjukhusavtalen är att riktlinjer för hanteringen av papperslösa saknas.

- Som vanligt håller moderaterna ifrån sig denna brännande fråga och anser att den ska lösas i ett annat forum, säger Birgitta Sevefjord.

För mer information: Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd, tel. 070 - 737 41 17