Landstinget Halland

Sjukhuset i Varberg rapporterar misstänkt missbruk

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 10:39 CEST

Sjukhuset i Varberg har rapporterat ett fall av misstänkt missbruk av narkotiska preparat till Socialstyrelsen. Rapporten gäller en legitimerad sjuksköterska som haft en visstidsanställning på sjukhuset.

På sjukhusets avdelningar finns strikta rutiner för kontroll av narkotiska preparat. Det var vid en sådan kontroll vid årsskiftet som det uppdagades att det fattades narkotiska preparat. Den misstänkta sjuksköterskan stängdes av från sitt arbete och händelsen anmäldes till polisen för utredning. Det förekom aldrig någon risk för patienterna och sjuksköterskan i fråga har inte tjänstgjort på sjukhuset sedan dess.
Eftersom man inte lyckats få kontakt med sjuksköterskan för att erbjuda den hjälp och arbetsgivaren är ålagd att ge har sjukhuset valt att rapportera händelsen till Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg.
- Sjukhuset i Varberg har en mycket aktiv hållning när det gäller säkerhetsfrågor. Syftet med anmälan är att garantera en säker vård av god kvalitet och att förhindra att liknande händelser inträffar igen hos någon annan arbetsgivare, framhåller chefläkaren Carina Forsberg.

För mer information:
Kontakta Carina Forsberg, chefläkare, på telefon 0340-48 17 80.