CellaVision AB

Sjukhusgrupp i Kanada satsar på CellaVisions nyaste analysinstrument

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:29 CET

CellaVision AB (publ), som utvecklar och säljer produkter för analys av blod och andra kroppsvätskor med hjälp av bildanalys, har fått sin första kanadensiska order på det nyligen lanserade analysinstrumentet CellaVision® DM1200. Beställningen omfattar tre instrument som installeras på små och medelstora sjukhus inom samma sjukhusgrupp.

Analysinstrumentet CellaVision DM96 introducerades tidigare i år på två av kundens större sjukhuslaboratorier, vilket betyder att kunden nu har totalt fem instrument. Målsättningen är att höja kvaliteten på analysresultaten även på de mindre laboratorierna i regionen. 

"Genom ett nära samarbete med våra kunder ökar vi vår kunskap om deras verksamhet och situation och kan utveckla produkter som löser deras problem, säger Yvonne Mårtensson, VD för CellaVision. "Vår kunds beslut att fortsätta investera i vår teknik är ett tecken på att vi har lyckats med att uppfylla de kanadensiska sjukhusens krav på ett förbättrat analysflöde även för de lite mindre sjukhusen. Att få förtroende från kunden att leverera en ny produkt redan kort efter dess marknadsintroduktion är glädjande och strategiskt betydelsefullt för oss." 

CellaVision® DM1200 ersätter manuell mikroskopering vid provbedömning av blod och vänder sig till sjukhuslaboratorier och oberoende kommersiella laboratorier. Förutom ett snabbare analysflöde och mer standardiserade analyssvar, tillför CellaVisions automatiserade teknik ett ökat kunskapsutbyte mellan enheter. Oavsett var man befinner sig kan laboratoriepersonal och läkare bedöma prover via datanätet. Fördelningen mellan olika typer av blodceller, liksom deras utseende, är viktiga diagnoskriterier vid en rad sjukdomar, exempelvis olika typer av infektioner och blodsjukdomar. 

I Kanada säljs CellaVisions produkter sedan 2007 via dotterbolaget CellaVision Canada Inc. Dotterbolaget har idag sålt fler än 30 instrument till laboratoriekunder framför allt i och omkring Ontario-provinsen samt längs Kanadas kuster.   

För mer information, vänligen kontakta:
Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB
Mobil: 0708-33 77 82. E-mail: yvonne.martensson@cellavision.com  

Om CellaVision
CellaVision AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget marknadsför egenutvecklade system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och röd morfologi samt mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning av manuell differentialräkning. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering.  

Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i Florida, USA, Toronto, Kanada och Yokohama, Japan. För mer information, besök www.cellavision.com

CellaVision är listat på Stockholmsbörsens First North Premier. Bolagets Certified Adviser är Remium AB