Svenska kyrkan Västerås

​Sjukhuskyrkan i ett mångkulturellt samhälle

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2015 07:47 CEST

Sjukhuskyrkan finns över hela landet och möter patienter, anhöriga och sjukhuspersonal med annan religiös och kulturell tillhörighet än den kristna. Sjukhuskyrkan i Västerås bjuder in till nationella fortbildningsdagar, den 29 september – 1 oktober. Tema för dagarna är ”Öppen mot andra – sann mot sig själv”.

Syftet med konferensen är att synliggöra, kartlägga och organisera behovet av förståelsen för olika religioner och kulturer. Under fortbildningens första dag möts företrädare för olika religioner i ett panelsamtal. Samtalet är tänkt att belysa skillnader och likheter och leds av SST:s representant, Örjan Wallin.

– Sjukhuskyrkan är en ekumenisk, religionsöverskridande verksamhet som fyller en viktig funktion inom vården. Det är sjukhuskyrkans uppdrag i en mångkulturell miljö att verka som en förmedlare av hopp och stöd. Därför måste vi lära oss att bli ännu bättre på att möta människor oavsett kulturell och religiös bakgrund. Det finns frågor och osäkerhet hos personalen i mötet med andra kulturer och religioner, särskilt i samband med dödsfall, säger sjukhusprästen Ingemar Moritz om fortbildningen.


Media är välkommen att delta under fortbildningsdagarna!

Medverkande i paneldiskussionen:

Helene Lundberg, domprost Svenska kyrkan Västerås, luthersk protestant
Mahmut Ongun, imam, muslimska församlingen i Västerås,
Agneta Condén Knutsson, Ordförande i judiska församlingen Västerås
Birgit Ahlberg Hyse, Katolska kyrkan Västerås
Melek Ülger, Syrisk-ortodoxa församlingen Västerås
Katja Panova, Buddhistisk representant
Moderator: Örjan Wallin, SST

Kontakt
Eva Ekdahl, Sjukhusdiakon, Svenska kyrkan
eva.ekdahl@svenskakyrkan.se
021-40 38 45

Om Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan är en ekumenisk organisation som finns som stöd till patienter, närstående och personal inom vården på drygt 70 orter i Sverige. Medarbetarna har tystnadsplikt och för inga journaler. I Västerås sker Sjukhuskyrkans arbete i samverkan med Svenska kyrkan, Frikyrkornas samråd och Syrisk Ortodoxa kyrkan i Västerås. Sjukhuskyrkans personal är anställda av sina respektive kyrkor, och finns på plats i sjukhusets lokaler, i nära samarbete med Landstinget Västmanland och vården.

Läs mer på www.sjukhuskyrkan.se

Fotograf: Magnus Aronson/IKON

Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. 64 procent av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås.