Sjukhusläkaren

Sjukhusläkarna i Almedalen 2013

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 14:52 CEST

Vem bär ansvaret när vårdens skyddsnät brister?

Seminarium onsdagen den 3 juli kl 10.30-12.30: Wisby Strand Congress & Event, Ala/Greenroom. 

Sjukvårdens resurser är ansträngda. Brist på vårdplatser leder till att operationer ställs in och patienter flyttas mellan enheter, vilket ökar risken för patientskador. Vem bär ansvaret när skyddsnäten brister?Sjukvårdens resurser är ansträngda. Brist på vårdplatser leder till att operationer ställs in och patienter flyttas mellan enheter, vilket ökar risken för patientskador. Vem bär ansvaret när skyddsnäten brister?

Seminariet inleds av DN-journalisten Maciej Zaremba. Övriga medverkande: Hans Rutberg, professor, Hälsouniversitetet Linköping. Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL. Gunilla Hulth Backlund, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg. Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen. Mikael Rolfs, chef för barnanestesin, Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Moderator: Thomas Zilling: Sjukhusläkarna


Ståplats i sjukvården?

Seminarium onsdagen den 3 juli, kl 16-17 på Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

Sjukhusen i Sveriges landsting är fortsatt överfulla, enligt de mätningar som sker sedan hösten 2012. Problembilden är tydlig - hur ska sjukvårdens aktörer gå vidare för att minska överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter?

Medverkande: Marie Lawrence, enhetschef, Socialstyrelsen. Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL. Margareta Berglund Rödén, hälso- och sjukvårdsdirektör, landstinget Västernorrland / SKL. Lise-Lotte Hamfelt, nationell samordnare hälso- och sjukvård, Arbetsmiljöverket.

Moderator: Mikael Rolfs.

Välkomna!

Frågor besvaras av Helene Thornblad, kommunikatör, på 070-520 22 24.

Nyheter och debatt från sjukhusvärlden


Nyheter och debatt från sjukhusvärlden