Statistiska centralbyrån, SCB

Sjuklöneperioden, andra kvartalet 2008: Antalet sjukdagar ökar

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 10:10 CEST

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____245710.asp

Antalet sjukdagar ökade under andra kvartalet med 0,07 dagar per anställd jämfört med samma kvartal 2007. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,04 dagar per anställd.

I privat sektor ökade antalet sjukdagar med 0,08 till 0,92 dagar per anställd. Även i offentlig sektor ökade antalet sjukdagar. Staten hade den största ökningen med 0,10 dagar till 0,86 dagar per anställd. Sjuklön utbetalades totalt för i genomsnitt 0,82 dagar per anställd.

Tabell: Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön

 


Fler sjuktillfällen bland anställda

Antalet sjukfall under sjuklöneperioden per anställd var 0,25 vilket var en ökning med 0,02 fall jämfört med motsvarande kvartal 2007. I privat sektor var antalet sjukfall per anställd 0,23 vilket var en ökning med 0,02 fall jämfört med andra kvartalet 2007. I statlig sektor var antalet sjukfall per anställd 0,19 vilket var 0,03 fall fler än andra kvartalet 2007. I kommuner och landsting var antalet fall per anställd 0,33 respektive 0,31. I båda sektorerna var ökningen 0,02 fall.

Tabell: Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor andra kvartalet

 

 


Totala sjukfrånvarons nedgång håller i sig

Totalt minskade sjukfrånvaron under andra kvartalet med 0,3 procenenheter jämfört med motsvarande kvartal 2007. Den totala sjukfrånvaron som innefattar all sjukfrånvaro från arbetet har minskat kontinuerligt sedan fjärde kvartalet 2006 i förhållande till jämförelsekvartalen.

Tabell: Total sjukfrånvaro per sektor i procent, andra kvartalet

 

 

 

Definitioner och förklaringar

SjuklöneperiodPeriod under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön.

SjukdagarAlla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

SjukfallVarje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod genererar ett sjukfall, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Åren 2002-tredje kvartalet 2005 finns publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 67 51

Förfrågningar

Johan Wall
Tfn 019-17 62 22
E-post johan.wall@scb.se

Susanne Gullberg Brännström
Tfn 019-17 66 61
E-post susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.