AMF

Sjuksköterskors pension högre än förväntat

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 09:43 CET

Både sjuksköterskor och allmänheten generellt underskattar hur mycket en sjuksköterska tjänar ihop totalt i pension under ett arbetsliv. De flesta har inte ens någon uppfattning om hur mycket pengar det handlar om. Bara tjänstepensionen, som är en del av det totala pensionssparandet, kan utgöra cirka 1,7 miljoner kronor för en sjuksköterska. Det är betydligt högre än vad de flesta tror visar en undersökning från AMF.

Sveriges kommun- och landstingsanställda får snart bättre villkor för sin tjänstepension tack vare att parterna har förhandlat fram nya krav som ställs på pensionsförvaltarna. I början av 2012 sänks avgifterna och från 2014 införs fri flytträtt för tjänstepensionen för denna grupp.

Åtta av tio bland de tillfrågade sjuksköterskorna vet inte, eller underskattar, hur mycket pengar det faktiskt blir totalt sett i pension under ett arbetsliv. En 25-årig sjuksköterska hinner tjäna ihop cirka 1,7 miljoner kronor bara i tjänstepension under sitt arbetsliv fram till pension. Utöver tjänstepensionen tillkommer dessutom allmän pension och eventuellt privat sparande.


-  Undersökningen visar att det råder stor osäkerhet eller låga förväntningar kring hur mycket pengar som sparas ihop i pension under ett arbetsliv. Bara tjänstepensionen utgör en så stor del som många tror är hela pensionskapitalet. Det handlar om mycket pengar, men kapitalet ska också räcka lång tid efter pensionering. Samtidigt är detta en yrkesgrupp med små marginaler och mycket deltidsarbete, vilket gör det ännu viktigare för dem att se till att vårda sina pensionspengar och ha dem placerade på det sätt som passar dem. Det är ett bra tillfälle att passa på nu när villkoren blir bättre för denna grupp, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.


På uppdrag av AMF har Novus frågat allmänheten, sjuksköterskor samt andra kommun- och landstingsanställda hur mycket de tror att en sjuksköterska i genomsnitt har i pensionskapital efter ett arbetsliv. Undersökningen visar att många sjuksköterskor är osäkra (47 procent vet ej), men bland de sjuksköterskor som anger vad de antar om sin pension, tror en tredjedel (33 procent) på nivåer under AMFs beräkningar som bara avser tjänstepensionsdelen. De flesta av dessa (15 procent) tror att de kommer få mellan 250 000 och 750 000 kronor totalt i pension.


Enligt en enkel beräkning från AMF visar det sig att en genomsnittlig sjuksköterska tjänar ihop ett tjänstepensionskapital på cirka 1 695 000 kronor under ett arbetsliv. Utöver detta tillkommer allmän pension och eventuellt privat sparande. Beräkningen baseras på en person som är 25 år med en ingångslön på 22 000 kronor, som börjar arbeta heltid 2012 fram till pension vid 65 års ålder.


Mer information kring undersökningen och beräkningen, se bifogat dokument.

För frågor, kontakta:

Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070 -311 74 93, carina.blomberg@amf.se

Emelie Ericson, projektledare informationsavdelningen AMF, 070-208 24 32, emelie.ericson@amf.se


Bilaga till pressmeddelande från AMF 2011-11-21


Fråga:

Hur mycket pengar tror du att en sjuksköterska i genomsnitt har i pensionskapital efter ett arbetsliv? Med pensionskapital menar vi den sammanlagda pensionen som en sjuksköterska tjänat ihop under sitt yrkesliv.


Fakta om uträkningen*:


Beräkningen baseras på följande parametrar

  • Utan återbetalningsskydd
  • Kvinna född: 1987-01-01 (d.v.s. 25 år då första premien betalas in)
  • Första arbetsdag: 2012-01-01
  • Pensionsdatum: 2052-01-01 (65 år)
  • Ingångslön: 22 000 kr/mån
  • Årsuppräkning av lön: 2 %
  • Nettopremie vid start: 11 880 kr/år (4,5% av bruttolön)
  • Antagen förväntad avkastning på kapitalet 5%

Pensionskapital vid pension (65 år): ca 1 695 000 kronor
Totalbelopp vid pension (65 år): 7 580 kronor/mån


*Uträkningen är baserad på heltidsarbete.


Fakta om undersökningen:


Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av AMF. Mätningen omfattar 1000 intervjuer med allmänheten och 1247 intervjuer med KAP-KL anslutna, d.v.s olika yrkesgrupper anställda inom vård och omsorg, skola, kultur, turism, räddningstjänst och administratörer