Aktionsgruppen för de sjukförsäkrade

Kräver att funktionshindrade och sjuka skyddas av lagen om hets mot folkgrupp

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 07:00 CEST

Nätverk som företräder sjukförsäkrade vill att lagen om hets mot folkgrupp utökas till att också innefatta sjuka och funktionshindrade.
- Det är fullständigt oacceptabelt att man idag obehindrat kan kränka och offentligt förakta sjuka och handikappade utan att riskera rättslig påföljd, anser företrädare för nätverken.


Sex organisationer som representerar sjuka uppmanar regeringen att omgående se över möjligheten att komplettera lagen om hets mot folkgrupp med personer som är drabbade av sjukdom och funktionsnedsättningar. I dagsläget finns det endast en lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av funktionshinder, men ingen lag som förbjuder att offentligt sprida uttalanden som uttrycker missaktning mot sjuka och funktionshindrade som grupp. Däremot är det förbjudet att missakta grupper av människor med anspelning på exempelvis sexuell läggning, hudfärg och etniskt ursprung.

Nätverken har sedan flera år sett hur fördomar och förakt mot sjuka har ökat lavinartat i samhället, vilket till stor del beror på spridning av de felaktiga uppgifterna om att det skulle förekomma "omfattande fusk". Sjuka utmålas som ”passiva bidragstagare” som får acceptera att bli kränkta och förföljda i media, i den politiska debatten, på bloggar och hemsidor. Inte sällan ser man kommentarer som ”sjuka lever på mina pengar” eller ”de är bara arbetsskygga”. Allvarliga sjukdomar benämns som påhittade eller inbillade. Fördomar och löst tyckande tillåts gå före medicinsk sakkunskap. Exempel på sjukdomar som ofta inte respekteras är sådana som inte syns utanpå, som smärtsjukdomar och psykiska åkommor – sjukdomar som främst drabbar kvinnor. Man går till angrepp på dem som hör till de absolut svagaste i samhället.

- Att ha en svår sjukdomssituation och anklagas för att vara inbillningssjuk och lat leder knappast till bättre hälsa. Tvärtom innebär dessa ständiga kränkningar och misstänkliggöranden en mobbningssituation, med stress och psykiska problem som följd. Många kan också uppleva ett stort nederlag och känsla av att ligga samhället till last. Ofta försämras sjukdomstillstånden ytterligare av denna psykiska press, understryker företrädare för nätverken.

- Ingen väljer att vara sjuk eller att få en funktionsnedsättning, konstaterar företrädare för nätverken och kräver att samhället visar respekt för att sjuka har samma människovärde som vem som helst.

Nätverken ser det inte som ett hinder att komplettera lagstiftningen på grund av att sjuka inte kan klassas som minoritetsgrupp. Lagen om hets mot folkgrupp innefattar redan idag ett flertal grupper som inte kan anses vara folkgrupp.

- Det är lika fel att kränka sjuka som att missakta personer med anspelning på exempelvis etnicitet eller sexuell läggning.


Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt
Nätverket Resurs
Nackskadeförbundet
Nätverket Slussa
Kamratföreningen Vänkraft
Riksföreningen för ME patienterKontaktpersoner:

Gertie Gladnikoff 076-138 98 45

Jenny Fjell 070-496 19 72

Maria Werme 073-724 18 65

Bert Magnusson 070-266 01 58

Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, som bildades i Härnösand våren 2009, är en grupp av personer och organisationer som försvarar sjuka människors rätt till försörjning. Gruppen anser att de försämringar som infördes i sjukförsäkringen 2003 och 2008 ökar och förvärrar det utanförskap som de sägs vara avsedda att motverka. Aktionsgruppen är religiöst och partipolitiskt neutral, och står öppen för alla som står bakom våra krav.