Aktionsgruppen för de sjukförsäkrade

Sjukskrivna kräver: Stig Orustfjord – avgå!

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 07:00 CEST

Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord har medvetet bluffat och vilselett allmänheten för att hjälpa regeringen i valet, hävdar tre nätverk för sjukskrivna. Dagarna före valet lovade Orustfjord att försöka hitta en lösning för svårt sjuka Annica Holmquist som lider av akromegali – för att direkt efter valet ge beskedet att det inte finns någon lösning.
- Avgå med omedelbar verkan, Orustfjord! kräver nätverken.

Bakom kravet står nätverken Slussa, Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt och Resurs, som redan tidigare har avslöjat hur Försäkringskassan och Stig Orustfjord medvetet bluffar och vilseleder i syfte att hjälpa regeringen att påverka opinionen. Som överdirektör för en myndighet har han skyldighet att vara självständig och saklig. Han får inte stötta något politiskt parti, oavsett om partiet sitter i regeringsställning eller inte.

När fallet med akromegalisjuka Annica Holmquist uppmärksammades stort i media dagarna före valet, blev upprördheten stor över ett sjukförsäkringssystem som tvingar ut så svårt sjuka i jobb. Stig Orustfjord trädde fram och lovade att personligen försöka hitta en lösning i det enskilda fallet.

Löftet höll bara till efter valet.

Den motivering Annica Holmquist har fått till det definitiva avslaget är ett moment 22: hon kan inte få sjukersättning förrän alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda. Och rehabiliteringsmöjligheterna kan inte bli uttömda, eftersom hon är för sjuk för rehabilitering.

- Det är inte alls ovanligt att Försäkringskassan anger liknande absurda motiveringar till avslag, menar de tre nätverken. Vi ser då och då personer som har genomgått alla rehabiliteringar som Försäkringskassan har föreslagit – oavsett om de mår bra av dem eller inte. Sen får de ändå avslag med motiveringen att alla rehabiliteringsmöjligheter inte är uttömda.

Stig Orustfjord tillsattes som överdirektör i våras. Det dröjde inte länge förrän överdirektören hamnade i hetluften då han i ett nyhetsinslag påstod att de nya sjukförsäkringsreglerna hade hjälpt över 150.000 personer till jobb och ett bättre liv.

- En grovt vilseledande uppgift, säger nätverken.

I en konfrontation visade det sig att det inte fanns några uppgifter på hur många som kommit i jobb genom de nya sjukreglerna, än mindre hur många av dem som fått ett bättre liv. Orustfjord förklarade att hans siffra var en ren uppskattning. Uppskattningen gällde dessutom inte – som han först sagt - antalet personer som gått igenom "rehabiliteringskedjan", som infördes 2008, utan samtliga som lämnat sjukförsäkringen sedan 2006.

- Han bluffade både på årtalet och i fråga om vilka personer siffran gällde, säger de tre nätverken. 150.000 personer har - enligt hans ”uppskattning” - lämnat sjukföräkringen sedan 2006, alltså sedan två år innan sjukförsäkringsreformen genomfördes. De allra flesta av dem är personer som har passerat genom en period av sjukskrivning, och sen tillfrisknat utan att ha hamnat i någon "rehabiliteringskedja".

De tre nätverken Resurs, Slussa och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt anser att Orustfjord nu återigen gått över gränsen för hur en tjänsteman på en statlig myndighet ska uppträda utåt som opartisk.

- Att Orustfjord sitter kvar som överdirektör är otänkbart, säger de.Nätverket Resurs
Nätverket Slussa
Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt

Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, som bildades i Härnösand våren 2009, är en grupp av personer och organisationer som försvarar sjuka människors rätt till försörjning. Gruppen anser att de försämringar som infördes i sjukförsäkringen 2003 och 2008 ökar och förvärrar det utanförskap som de sägs vara avsedda att motverka. Aktionsgruppen är religiöst och partipolitiskt neutral, och står öppen för alla som står bakom våra krav.