Svenskt Näringsliv

Sjukskrivningar för sex miljarder - helt i onödan

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 12:33 CEST

Svenskt Näringsliv redovisade på ett seminarium idag den första systematiska undersökningen av hur allmänläkare hanterar sjukskrivningar. Studien visar att vårdköer ofta är orsaken till långa sjukskrivningar och att upp till sex miljarder kronor skulle kunna sparas om vårdköerna kortas.

Riksförsäkringsverket påstår att sjukfrånvaron minskat betydligt. Våra beräkningar visar att så ej är fallet, istället är den konstant, trots att arbetsmarknaden består av 30 000 färre sysselsatta än förra året. Sverige är europamästare i sjukskrivningar.

I undersökningen bland allmänläkare anges att nästan hälften av de långtidssjukskrivna inte skulle behöva vara just sjukskrivna, om de istället skulle kunna få andra arbetsuppgifter. Samtidigt är det knappt en av fem läkare som tar kontakt med arbetsgivaren vid längre sjukskrivningar. Läkarna uppskattar även att vårdköerna är en stor bov i sjukskrivningsdramat. Om vårdköerna minimerades så skulle i genomsnitt tre månaders sjukskrivningar kunna elimineras för rörelseapparatens sjukdomar. Sammantaget skulle sjukskrivningskostnader upp till ett värde av sex miljarder kronor – eller hela Jönköpings läns sjukvårdskostnad, kunna sparas om köerna minimerades.

Det behövs många insatser för att radikalt minska sjukskrivningstalen i Sverige. Några av dem kan relativt snabbt och enkelt genomföras.

- En långtidssjukskriven bör ha rätt till tjänstledighet för att pröva nytt arbete och arbetsgivare som provanställer en långtidssjukskriven bör få sänkt arbetsgivaravgift, kommenterar Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

- Allmänläkares utredningar om sjukskrivningsbehov behöver premieras särskilt, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv. Dessutom behövs en ökad samverkan mellan Försäkringskassan och landstinget för att korta vårdköer, avslutar Anders Morin.

Rapporten Varannan sjukskriven i onödan finns på www.svensktnaringsliv.se

För mer information kontakta:
Anders Morin, rapportförfattare, 070-568 8087
Stefan Fölster, chefekonom, 070-304 3160
Cecilia Nykvist, presstjänst, 070-312 3192