IBC Euroforum

Sjukskrivningar för stress kan minskas med förebyggande arbete och bättre samverkan mellan rehabaktörer!

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 13:43 CEST

Stressrelaterad ohälsa har blivit Sveriges största folksjukdom. Bakom varje siffra i statistiken finns en individ med en mörk sjukdomsbild som kräver ett omfattande samarbete mellan företagshälsovård, primärvård, arbetsförmedling och försäkringskassa. Istället för att bedriva häxjakt på långtidssjukskrivna med en stressdiagnos behövs omfattande förebyggande insatser samt effektiva rehabiliteringsmodeller.

Aktuell forskning och framgångsrika metoder för rehabilitering visar att det mot alla odds går att hjälpa personer med stress- och utmattningssyndrom tillbaka till livet och arbetet.

- Det gäller att fånga upp individen i ett tidigt skede, innan långtidssjukskrivning och utmattningssyndrom är ett faktum. Genom att identifiera avgörande nyckelfaktorer utformar man en framgångsrik behandling anpassad efter individens förutsättningar och i samarbete med arbetsplatsen, säger Karin Lindblom, psykolog och doktorand vid Örebro Universitetssjukhus.

Karin arbetar med en avhandling om riskfaktorer och preventiva insatser vid stress och utbrändhet och är en av många föreläsare under konferensen Professionellt bemötande och multidiciplinär rehabilitering vid Stress- och utmattningssyndrom som arrangeras av Institutet för Kompetensutveckling.

Bland föreläsarna finns:
• Högaktuella Mirjam Ekstedt, ”sömnforskare” och docent vid Karolinska Institutet
• Eva Vingård, leg. läkare och professor vid Karolinska Institutet med mångårig erfarenhet av forskning inom prevention och rehabilitering
• Tatjana Sivik, psykolog, läkare, docent och klinikchef Hultafors Rehabiliteringsklinik som delar med sig av sina mycket framgångsrika behandlingsmetoder hos patienter med stress- och utmattningsdiagnos.

Konferensen äger rum i Stockholm den 18-19 oktober på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115.

För mer information, bilder och konferensdeltagande, var vänlig kontakta:
Annica Svensson, projektledare, Institutet för kompetensutveckling
E-post: annica.svensson@instkomp.com
Telefon: 08-587 662 13
Mobil: 0709-906 204

Institutet för Kompetensutveckling tillhör den internationella organisationen T&F Informa. IK specialiserar sig på att arrangera konferenser och kurser uteslutande mot offentlig sektor. Målsättningen med våra kurser och konferenser är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap i ett inspirerande format med de mest kända experterna inom respektive område.
www.instkomp.com