Sveriges Kommuner och Landsting

Sjukskrivningar i fokus när olika aktörer samlades

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 17:20 CEST

Hur minskar vi sjukskrivningarna? Den frågan stod i fokus när Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum på måndagen bjöd in till en rikskonferens om hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen.

Nätverket, som bland annat består av Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan och Svenska Läkarförbundet, syftar till att stimulera olika aktörer till samverkan i sjukskrivningsprocessen. På så sätt hoppas man kunna minska både antal och längd på sjukskrivningarna.

Enligt en överenskommelse mellan regeringen och Landstingsförbundet som fattades i december förra året, får nu hälso- och sjukvården dessutom ett tydligare uppdrag att stödja sjukskrivnas återgång i arbetslivet. Landstingen får en miljard kronor om året i tre år för att förbättra sjukvårdens stöd till patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna.

Måndagens konferens var ett första steg i det arbetet. Med förbättrad kunskap om sjuförsäkringsprocessen och starkare samverkan mellan landsting, arbetsgivare och försäkringskassa kan många sjukskrivningar förkortas eller undvikas.

För mer information: Anna Östbom, avdelningen för vård och omsorg, 08-452 76 96, 070-692 44 94, anna.ostbom@skl.se

Läs mer.

http://www.skl.se/lopsedel.asp?C=4761