Sveriges Kommuner och Landsting

Sjukskrivningsfrågan har hög prioritet i samtliga landsting

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 08:35 CEST

Landstingens högsta chefer ger sjukskrivningsfrågan hög prioritet visar en studie som Karolinska institutet överlämnat till regeringen. På lägre chefsnivå finns dock skillnader både i synen på det egna ansvaret samt möjligheten att leda och styra arbetet med patienters sjukskrivning.

Landstingen får tillsammans upp till en miljard kronor per år under de tre åren 2007-2009 för att förbättra sjukskrivningshanteringen inom hälso- och sjukvården. Detta ska ske genom att strukturella åtgärder vidtas inom områdena ledning, kunskap/kompetens och samverkan. Ett särskilt fokus ska även läggas på kvinnors ohälsa.

I den studie som Karolinska Institutet har tagit fram har 82 chefer på tre nivåer inom landstingens hälso- och sjukvård intervjuats. Syftet är att få kunskap om hur chefer inom hälso- och sjukvården ser på ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning, bland annat för att kunna utvärdera effekten av miljardsatsningen.

– Det är mycket glädjande att landstingsledningarna prioriterar denna viktiga fråga, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting. Sedan undersökningen genomfördes har det också hänt en hel del, men att förankringsprocessen nedåt i organisationerna tar tid måste man ha respekt för.

– Resultaten från studien visar bland annat att handlingsplaner tagits fram och samverkan med Försäkringskassan etablerats. Vi vet också att det pågår ett intensivt arbete i landstingen med bland annat utbildningsinsatser och förankring på alla nivåer, säger Håkan Sörman.

För mer information: Utredare Anna Östbom, avdelningen för vård och omsorg,
tfn: 08-452 76 96, mobil:070-692 44 94, e-post: anna.ostbom@skl.se

Läs mer i Karolinska Institutets rapport.

Pressjour: 08-452 71 01