Sveriges Kommuner och Landsting

Sjukvården blir ännu bättre med vårdgarantin

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 15:54 CET

I morgon den 1 november träder den utvidgade vårdgarantin i kraft. Utvidgningen innebär att en behandling påbörjas senast inom 90 dagar efter beslut om behandling.
- Vårdgarantin är en av de största reformerna i sjukvården för att stärka patienternas ställning, säger Landstingsförbundets ordförande, Lars Isaksson.

Den utvidgade nationella vårdgarantin gäller i hela landet och omfattar alla delar av landstingens planerade vård. Patienterna ska erbjudas vård i första hand på hemmakliniken och i andra hand på någon annan klinik, om den egna kliniken inte klarar tidsgränserna.

Ett omfattande förändringsarbete pågår inför garantins införande. Väntelistor ses över och rutiner för remisser och tidsbokning moderniseras. Ett arbete med att precisera villkoren för behandling har påbörjats inom sju specialitetsområden, så att de medicinska bedömningsgrunderna blir mer enhetliga över hela landet.

– Vi ser nu ett starkt engagemang hos de medicinska professionerna och det känns betryggande, säger Lars Isaksson.

För att ytterligare stimulera landstingens förändringsarbete har projektet Vårdgaranti05 vid Sveriges Kommuner och Landsting utlyst en nationell utmärkelse till de främsta förbättringsprojekten i landet. 66 bidrag har nominerats från de sex sjukvårdsregionerna. Den vinnande organisationen i varje region får motta 25 000 kronor. Några av de anmälda projekten presenteras på www.skl.se/vardgaranti
Där finns även hela anmälningslistan publicerad.

Primärvården ska erbjuda kontakt i telefon eller på plats samma dag och läkarbesök inom högst sju dagar. Ett besök inom den specialiserade vården ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter remissbeslutet och en behandling inom ytterligare högst 90 dagar efter beslutet om behandlingen. Väntetiden till behandling får överstiga 90 dagar, om patienten och läkaren är överens om detta.

För mer information: Avd. för vård och omsorg, Bitr avdchef Roger Molin, tfn 08-452 76 65, mobil 070-692 43 02, roger.molin@skl.se
Projektledare Johan Calltorp, tfn 08-452 76 29, mobil 070-832 74 90, johan.calltorp@skl.se

Pressekreterare: Iréne Tinglöv
Pressjour: 08- 452 71 01
Mobil +46 70 692 44 37
Epost: irene.tinglov@skl.se

Pressekreterare: Kajsa Tirén
Pressjour: 08-452 71 01
Mobil: +46 70 319 77 73
Epost: kajsa.tiren@skl.se