Socialstyrelsen

Sjukvårdens och omsorgens insatser till transexuella personer måste förbättras

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 09:07 CEST

Socialstyrelsen tänker utreda och komma med konkreta förslag på hur hälso- och sjukvården ska kunna förbättra sina insatser till transexuella personer.
- Det är en prioriterad fråga för Socialstyrelsen och arbetet inleds i höst. På många sätt lever transexuella personer idag i en utsatt situation, säger Håkan Ceder, överdirektör vid Socialstyrelsen.

Håkan Ceder deltar under torsdagen i en paneldebatt, arrangerad av fackförbundet ST som ett led i den pågående Pride-veckan. Han påpekar att mycket återstår att göra, trots att frågor som rör homosexuella, bisexuella- och transpersoner har uppmärksammats mer på senare år.

Viktigt med värdigt bemötande
Det är till exempel viktigt att hbt-personer får ett värdigt och respektfullt bemötande inom vården och omsorgen.
- I dag leder brist på insikt i hbt-frågan till att många patienter och klienter i sjukvården och socialtjänsten bemöts med fördomar och okunskap. Det gäller bemötande av hbt-personer generellt och i synnerhet transsexuella. Socialstyrelsen vill och ska aktivt bidra till att hbt-frågan lyfts fram och uppmärksammas i arbetet med att utveckla kvaliteten i bland annat hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och handikappomsorgen, säger Håkan Ceder.

Klassifikation togs bort
I år är det 30 år sedan Socialstyrelsen tog bort homosexualitet från den svenska klassifikationen över sjukdomar. Det skedde på initiativ av dåvarande och nytillträdde generaldirektören Barbro Westerholm, sedan Socialstyrelsens trapphus ockuperats av demonstranter under den pågående Frigörelseveckan - föregångaren till Stockholm Pride.
- För mig var det självklart att vi skulle ta bort homosexualitet ur klassifikationen. Homosexualitet är ingen sjukdom. Men jag fick verkligen övertyga demonstranterna att vi skulle fixa det. Man hade uppvaktat Socialstyrelsen i flera år utan att få gehör, säger Barbro Westerholm, som idag är riksdagsledamot för folkpartiet.
Hon hade före ockupationen av Socialstyrelsen inte varit politiskt aktiv.
- Men den innebar ett politiskt uppvaknande för mig. När vi sedan under två månader jobbade med frågan började jag inse vilket hat och våld, vilka övergrepp och fördomar som drabbar homosexuella, säger Barbro Westerholm, som sedan dess har fortsatt att engagera sig i frågor som rör homosexuella, bisexuella- och transpersoners rättigheter.

Koder uppfattas som sjukdomar
Förra året tog Socialstyrelsen även bort vissa koder i den svenska klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem. Bland annat utgick "Transvestism" och "Fetischism". Det skedde efter påtryckningar från RFSU, RFSL och andra organisationer.
- Klassifikationens koder har uppfattas som sjukdomar och upplevts som stötande och kränkande av många. Vi vill inte medverka till att bevara och förstärka de fördomar som finns i samhället, säger Håkan Ceder.

Kontakt: Håkan Ceder nås via presstjänsten 075-247 30 05