Hälsans nya verktyg

Sjukvårdsbranschen behöver förnyas menar kvinnliga företagare

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 09:32 CEST

Att mycket inom dagens sjukvård behöver förnyas var de kvinnliga företagarna och Landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell överens om vid fredagens diskussion som ägde rum på Frejas barnmorskemottagning i Linköping. Dagens stora fråga handlade om hur man ska få fler kvinnor att satsa på egna företag inom hälso- och sjukvården. Initiativtagare till diskussionen var Marie Morell tillsammans med biståndsminister Gunilla Carlsson.

Trycket på vården och omsorgen ökar i takt med att allt fler blir allt äldre. Det är en samhällsutmaning som kräver nya innovativa lösningar. Detta är en fråga som den regionala tillväxtsatsningen Hälsans nya verktyg arbetar för, genom att stötta företag och innovationer som gör att delar av vården kan flyttas från institution till hemmet.

– När de nya produkterna och tjänsterna väl finns på marknaden måste Landstinget också vara öppet för att köpa in dem, uppmanar Mona Jonsson som är projektledare på Hälsans nya verktyg.

Mona får medhåll från företagarna som menar att det måste göras fler och proffsigare upphandlingar inom vården om det ska ske en förbättring.

Upphandlingar – en viktig fråga

Barnmorskemottagningen Freja, som var värd för dagens diskussion, är ett bevis på en upphandling som inte fungerat optimalt enligt de anställda. Marie Morell är medveten om problematiken.

– Kunskapsnivån behöver höjas bland dem som köper upp den här typen av tjänster i Landstinget. Likaså behöver villkoren i avtalen ses över om de små och nystartade företagen ska ha en möjlighet att försörja sig. Vi har nyligen startat ett branschråd inom landstinget för att komma till rätta med den här problematiken. Jag tror på att kommunikationen behöver bli bättre mellan beställare och utförare för att säkerställa att man ställer rätt krav, då blir det också lättare att följa upp resultaten, säger hon.

– Ska fler kvinnor våga satsa på att starta eget måste det finnas rimliga möjligheter att försörja sig som företagare. I den upphandling som gjordes av barnmorskemottagningar för något år sedan var förutsättningarna sådana att vi skulle ha gått back 745 000 kronor det första året för att få avtalet. Upphandlingen var helt enkelt orimlig och vi var inte ensamma om att dra oss ur, berättar Åsa Österberg, en av grundarna och delägarna i Freja.

Landstinget ska förmedla vård inte nödvändigtvis producera

Att vården står inför stora förändring var alla överens om. Morgondagens vårdtagare kommer att ställa helt andra krav. Redan idag tar alltfler ett större ansvar för sin egen hälsa. En större del av den vård som landstinget utför idag kan privata aktörer utföra.

– Mycket handlar om att förändra attityder. Landstinget är uppbyggt för att producera vård men håller nu på att förändras till att i högre grad förmedla vård. Det är en förändring som naturligtvis kommer att ta tid, men där kan Östergötland bli en spjutspets, säger Gunilla Carlsson.

Ytterligare en aspekt som diskuterades var den rädsla och skepsis som finns inom landstinget när det kommer till nya, privata lösningar som effektiviserar vården. En rädsla som handlar om att arbetstillfällen inom den egna organisationen kan gå förlorade.

– Den tror jag är helt obefogad. Vård- och omsorg är en tillväxtbransch som alltid kommer att behöva kompetent arbetskraft, det räcker att titta på vår åldrande befolkning, säger Mona Jonsson på Hälsans nya verktyg.

Självtester – ett vårdsmart exempel

En av deltagarna var Anne Kihlgren, vd för Dynamic Code som tillhandahåller självtester för exempelvis Klamydia. Provtagningen görs i hemmet och provet analyseras sedan i företagets ackrediterade laboratorium. En mycket effektiv lösning då endast tio procent av de som testas för Klamydia har sjukdomen. Det innebär att en stor del av de som uppsöker vården idag gör det i onödan.

– Dynamic Code är ett mycket bra exempel på de vårdsmarta lösningar som vi inom Hälsans nya verktyg har varit med och stöttat, avslutar Mona Jonsson.

 

I diskussionen deltog:

Gunilla Carlsson (M) Biståndsminister och riksdagskandidat

Marie Morell (M) ordf. i landstingsstyrelsen och landstingskandidat

Hanna Österman (M) landstingskandidat

Anne Kilhgren, VD Dynamic Code,

Lena Källum, VD CEV Coach för effektivisering i vården.

Anna Nord, Eva-Lena Eriksson, Åsa Öserberg och Jessica Karlsson, Freja barnmorskemottagning

Mona Jonsson, projektledare Hälsans Nya Verktyg

 

För ytterligare information kontakta:

Mona Jonsson, Hälsans nya verktyg

0708-91 92 91, mona.jonsson@halsansnyaverktyg.se

www.halsansnyaverktyg.se

 

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas