Sunne kommun

Sjukvårdsgaranti för alla anställda i Sunne kommun

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:46 CET

Sunne kommuns alla anställda sjukvårdsförsäkras. Sannolikt är Sunne först i Sverige med detta.
Kommunfullmäktige beviljade på måndagskvällen 27 november 3,6 miljoner kronor till försäkringen.

Kommunfullmäktige sa ja utan votering. Vänsterpartiets Lars-Erik Hedlund yrkade dock på avslag. Centerpartitets Karl-Johan Adolfsson yrkade bifall. Moderaten Jörn Okan ville ha en utvärdering efter ett år. Sex ledamöter reserverade sig - socialdemokraterna Helena Anshammar, Agneta Carlsson, Jan-Erik Eriksson och Kjell-Owe Larsson, Lars-Erik Hedlund (v) och Céline Spoor (mp).

Sjukvårdsförsäkringen omfattar 1170 tillsvidareanställda - personal samt ledande politiker, anställda i kommunägda bolag och stiftelser.

- Vi räknar med att få tillbaka de pengar som vi satsar genom att kostnaderna för sjukfrånvaro och vikarier minskar, säger kommunalrådet i Sunne, Karl-Johan Adolfsson.
Sunne kommun värderar även den mänskliga vinsten högt - att medarbetarna slipper vänta på att få vård. Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare. Kommande pensionsavgångar gör att det blir extra viktigt att satsa på personalen för att behålla duktiga medarbetare och lättare kunna rekrytera.

Så här fungerar försäkringen:
Alla som har en tillsvidaranställning av Sunne kommun, samt ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder omfattas av den.

När börjar försäkringen gälla?
Från 1 april 2007 om du är tillsvidaranställd av Sunne kommun.

Vad täcker försäkringen?
All planerad sjukvård.

Kommer det att kosta något?
250:- är kostnaden för vård hela året för den som utnyttjar försäkringen.

Vart vänder jag mig?
Till Helpline som är bemannat av legitimerade sjuksköterskor som hjälper dig att boka den sortens läkare som du är i behov att träffa.

Var får jag vård?
Tillsammans med Helpline bestämmer ni en tid och plats som passar dig. Ibland kan det innebära resor till någon annan ort, för att du skall få bästa tänkbara hjälp.

Har du frågor kontakta gärna
Karl-Johan Adolfsson Kjell-Åke Hagström
Kommunalråd, Sunne kommun Personalchef, Sunne kommun
Mobil 070-371 32 35 Tel 0565-160 16, 070-661 08 38
<>