De rödgröna i Region Skåne

Sjukvårdsminister besökte Region Skåne för dialog

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 15:37 CET

Nationella prioriteringar, barnhjärtkirurgi och hjärt- och lungthorax var några av de punkter som stod på dagordningen när sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) besökte Region Skåne för dialog om sjukvården i regionen. Dialogen ägde rum på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Ministern redogjorde för regeringens strategiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Ett av målen inom folkhälsa är att arbeta förebyggande för att sluta påverkbara hälsoklyftor i samhället. Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, underströk vikten av mer generella statsbidrag till regioner och landsting och fick medhåll av ministern.

– Det är glädjande att regeringen delar min uppfattning om att det behövs mer generella statsbidrag. Det innebär en bredare förstärkning där landstingen och regionerna själva väljer hur medlen bäst ska användas, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Vi tog upp frågan om det hälsofrämjande arbetet inom vården och vikten av en jämlik hälsa, särskilt att minska tobaksbruket och riskbruket av alkohol. Detta är särskilt viktigt med tanke med de utmaningar som vården rent generellt står inför. Med tanke på de samtal som fördes är jag säker på att regeringen är medveten om situationen och att man vill satsa på detta område, säger Anders Åkesson (MP), regionråd och gruppledare för miljöpartiet i Region Skåne.

Region Skånes medarbetare berättade om universitetssjukhusets verksamhet inom barnhjärtkirurgi och hjärt- och lungthorax med efterföljande studiebesök på avdelningarna. Sedan universitetssjukhuset erhöll rikssjukvårdsuppdrag för hjärtsjukvård har överlevnadsresultaten förbättrats avsevärt. Verksamheten är nu en av de allra främsta i världen.

– SUS har en hjärtsjukvård i absolut toppklass. Jag underströk i mina samtal med ministern att det är av stor vikt att vi får behålla rikssjukvårdsuppdragen för att utveckla hjärtsjukvården än mer, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

För mer information kontakta

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), regionråd och gruppledare för miljöpartiet i Region Skåne
Tel: 0705-17 32 86

Bilden går att ladda ner och är fri att använda. 

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.