Förbundet Unga Rörelsehindrade

Sjung om studentens lyckliga dar..

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 20:34 CEST

Under några veckor fylls nu gatorna av nybakade studenter som firar och festar att skolan är slut.

Samtidigt funderar mängder av högstadieelever över vilket gymnasium de ska storma ut med studentmössan i hand om några år.

För de allra flesta handlar valet av gymnasium om vart kompisarna tar vägen, vilken linje man vill gå och vilka betyg man har med sig ifrån högstadiet.

För andra elever handlar det om man överhuvudtaget kommer in genom entrén. Inte minst gäller detta friskolorna.

I en enkätundersökning som vi genomförde under våren visar det sig att en elev som använder rullstol bara är välkommen i elva av friskolorna i Stockholms län som tillhör Friskolornas Riksförbund.

Det första vi gjorde var att se på deras hemsidor om det fanns någon information om den fysiska tillgängligheten.

Svaret blev NEJ! Ingen hade en rad om att det faktiskt finns elever som använder rullstol.

I nästa steg skickade vi ett mail till de 66 skolorna där vår ”presumtive elev” ställde fem frågor:

1)     Är klassrummen tillgängliga och kan jag delta i idrotten?

2)     Finns anpassad toalett

3)     Om det finns uppehållsrum eller kafeteria, funkar de för mig?

4)     Kan jag använda huvudentrén till skolan?

5)     Om skolan inte har en egen tillgänglig matsal, finns det tillgängliga restauranger för mig i närheten av skolan?

Trots den intensiva kampen om ”skolpengen” var det bara 28 skolor (41%) som orkade svara.

Av dessa var det elva som sa ja, och som föreföll trovärdiga då svaren beskrev hur det såg ut, och hur tidigare rullstolsburna elever hade fungerat.

Åtta skolor sa, tyvärr och nio hade luddiga formuleringar som ”Vad roligt att du vill komma till oss, kom gärna hit och skaffa dig en egen uppfattning”. ”Hälsa på oss så får du se hur vi har det, e t c”

En typ av svar som inte hade getts om man hade varit säker på att ens lokaler var tillgängliga fullt ut.

I valfrihetens Sverige 2011 är bara 17 procent av gymnasierna möjliga att använda – om man sedan skulle vilja välja en viss linje eller efter vart kompisarna tar vägen så minskar valfriheten till nordkoreansk nivå.

Sjung om studentens lyckliga dar…

 

Unga Rörelsehindrade Stockholm

Ordförande                       Vice Ordförande

Claudio Palacios                Ina Åkerberg

0762-32 27 49

Förbundet Unga Rörelsehindrade är en intresseorganisation för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Vår målsättning är att förändra samhället så att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga blir helt delaktiga. Tillsammans arbetar vi för att förändra samhällets attityder.

Vi har alla samma behov men på grund av samhällets otillgänglighet har vi inte samma möjligheter att tillgodose dem. Vi vill ha ett samhälle där funktionsnedsättning inte blir/är ett hinder. Tillsammans kämpar vi emot den diskriminering som vi dagligen utsätts för och vi slåss för våra självklara rättigheter.

 För mer information: www.ungarorelsehindrade.se