Swedish Care International

Sjuksköterskestudent får 50 000 i stipendium för idé om duschstol

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2015 07:30 CET

Med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-årsdag den 23 december 2013 instiftade Swedish Care International (SCI), i samarbete med sina partners, ett årligt stipendium riktat till sjuksköterskestudenter vid svenska lärosäten. Stipendiets syfte är att bidra till att möta en av framtidens största utmaningar, omsorg om de äldre, genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre. Målet är att öka statusen för både utbildningen till sjuksköterska liksom yrket i sig. Vidare vill SCI premiera kreativa studenter som brinner för utveckling. 2015, då stipendiet delas ut för tredje gången, har ansökningar kommit in från 23 lärosäten i landet, och totalt har det inkommit nära 200 idéer i Sverige. Stipendiet delas även ut i Finland, för andra året i rad.

Alla ansökande studenter har förutom med innovativa idéer, bidragit genom att via en digital plattform utvärdera och ranka alla de inkomna bidragen. Därefter har studenternas röster sammanvägts med en bedömning gjord av en jury, bestående av partners från sektorer relaterade till vård och omsorg. De 6 idéer som kvalificerat sig till finalen utmärkte sig som kreativa och lösningsorienterade, några med tonvikt på utbildning, kompetensutveckling och kommunikation och andra med nya förslag på produkter och hjälpmedel. Det vinnande bidraget, utformat av Louise Axzell på Röda Korsets Högskola, är en duschstol som genom innovativa funktioner ska hjälpa äldre och personer med sviktande kroppsfunktioner att få en bättre och mer avkopplande stund under omvårdnaden i samband med duschning.

Idén visar hur man kan främja ett gott åldrande och skapa positiva vårdmöten. Juryn utsåg det vinnande bidraget med motiveringen:

”En idé och en produkt som visar nytänkande och som adresserar ett problem och ett behov. Idén ger uttryck för vårdkvalitet med direkt fokus på personens omvårdnadsbehov och välbefinnande i vardagen.”

Louise har tidigare varit verksam som projektledare i finansbranschen. Hon studerar för närvarande till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola och har sedan tidigare en examen i statsvetenskap från Växjö universitet.

Under året kommer Louise Axzell att delta i ett unikt internship samt motta ett stipendium om 50 000 kronor. Den 17 maj delas priset ut av H.M. Drottning Silvia, tillsammans med ett hedersomnämnande som går till Röda Korsets Högskola. 

Queen Silvia Nursing Award-stipendiet omfattar 50 000 kronor samt att stipendiaten ges möjlighet att delta i ett specialutformat internship på sex månader inom vård- och omsorgssektorn, hos stipendiets partners, både i Sverige och utomlands.

Stipendiet har inrättats tillsammans med våra samarbetspartners som representerar vården och omsorgens alla delar; Aleris, Johanniterorden, Medicover, SCA, Vårdförbundet, Elekta, Nordnet, Stiftelsen Silviahemmet, Svensk Sjuksköterskeförening, Ersta sjukhus, Eli Lilly och Viking Line.

Forum for Elderly Care & SCI är en svensk internationellt verksam aktör som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att skapa en god demens- och äldrevård baserad på Silviahemmets vård- och omsorgsfilosofi tillgängliggjord i internationell miljö.

Forum for Elderly Care arbetar aktivt med att främja utvecklingen av svensk äldre- och demensvård. Till exempel genom vårt stipendium som riktar sig till sjuksköterskestudenter;Queen Silvia Nursing Award.

Vi utbildar idag vårdpersonal och anhöriga i 8 länder i Asien och Europa. 

www.sci.se

www.queensilvianursingaward.se