Vänsterpartiet

Ska 100-årsminnet av svensk-norska unionsupplösningen firas genom att lägga ned tågtrafiken?

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 14:48 CEST

Nedläggningen av tågtrafiken mellan Stockholm och Oslo måste stoppas! Detta uttalade riksdagsledamoten Karin Svensson Smith (v) med anledning av den pågående debatten om nedläggningen av förbindelsen. Igår och idag har svenska och norska politiker och myndigheter diskuterat trafiken vid möten längs den svensk-norska gränsen.

- Självklart måste trafiken upprätthållas säger Karin Svensson Smith. Tågtrafik är stommen i framtidens hållbara transportsystem och samhällsekonomiskt lönsamt. Att lägga ned trafik därför att bolaget inte klarar att driva den är vansinne.

Den nuvarande persontågtrafiken mellan Stockholm och Oslo drivs av företaget LINX som SJ AB och NSB gemensamt bildat för den gränsöverskridande trafiken på linjerna Oslo-Karlstad-Stockholm och Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Bolaget sysselsätter ca 170 anställda och har sitt huvudkontor i Göteborg. Persontågstrafiken mellan Sverige och Norge har utvecklats negativt. LINX-trafiken har totalt sett varit olönsam. Däremot uppges att den svenska delen varit lönsam ända från start. Tågtrafiken mellan Oslo och Stockholm kommer enligt beslut från SJ AB och NSB att upphöra vid årsskiftet, efter 133 års trafik.

- Ska vi fira unionsupplösningen för 100 år sedan med att lägga ned tågtrafiken mellan huvudstäderna, undrar Karin Thorborg, vänsterpartiets suppleant i trafikutskottet.

Bakgrunden till bolagets avveckling och trafikens upphörande är bristande lönsamhet med för få resenärerna. Den dagliga tågtrafiken har konkurrerats ut av billigt lågprisflyg och allt tätare bussförbindelser. Mellan Stockholm och Oslo finns flera lågprisflygbolag förutom busstrafik. Ett viktigt skäl för tågtrafikens negativa utveckling är också att restiden med järnväg är klart oförmånlig till följd av järnvägsnätets dåliga standard på främst den norska sidan.

- Flyget gynnas kraftigt av att det inte betalar sina egna kostnader säger Karin Svensson Smith. Staten kan inte tillåta att hållbara och samhällsekonomiskt lönsamma transportslag konkurreras ut av ohållbara trafikslag på grund av ojämlik konkurrens.

För att Linx och annan tågtrafik på ett bekvämt sätt skall erbjuda många tågförbindelser krävs att stortinget anslår tillräckligt med medel för att rusta upp järnvägen. Det krävs också att svenska staten ger tågtrafiken tillräckliga resurser för att bedriva trafik på spåret.

För mer information, kontakta:
Karin Svensson Smith 0703-43 95 15
Karin Thorborg 070-237 38 13