Sveriges Ingenjörer

Ska allt räknas i kommande löneutrymme?

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 11:17 CEST

Det nya begreppet ”Allt ska räknas!” används allt oftare när utrymmet för löneökningar diskuteras. I en ny rapport från Facken inom industrin omvandlas detta begrepp till frågan ”Ska allt räknas?” och svaret blir nej.

Självfallet ska kostnader för avtalsförändringar beräknas och redovisas i samband med att ett nytt avtal träffas. Däremot ska inte förändringar av arbetsgivarens kostnader inom ramen för befintliga regler ingå vid beräkning av löneutrymmet. De ska vare sig i efterhand eller utifrån prognoser om en framtida utveckling ingå i en kostnadskalkyl och därmed medföra kompenserande löneökningar och/eller avräkningar.

Varken arbetsgivare eller statsmakter ska utgå ifrån att utrymmet för löneökningar i de centrala riksavtalen är den restpost som blir över när allt annat räknats bort.

Riksbankens inflationsmål, industrins internationella konkurrenskraft och utvecklingen på arbetsmarknaden är viktiga utgångspunkter när Facken inom industrin fastställer sina avtalskrav inför avtalsrörelsen 2004. Däremot kan och bör inte parterna ta hänsyn till tillfälliga förändringar av den svenska växelkursen eller den svenska räntenivån.
Med detta mer övergripande synsätt tas hänsyn till alla de olika faktorer som kan sägas inrymmas i begreppet ”Allt ska räknas”. Detta är praktisk avtals-politik och stämmer väl med rådande praxis.

Mer information om rapportens innehåll: Göran Nilsson, kanslichef Facken inom industrin, 070-696 42 67.

Facken inom industrin är ett samarbetsorgan för Civilingenjörsförbundet, Metall, Industrifacket, Pappers, Skogs- och Träfacket, Livs och Sif.