MKB - MänniskoKraft hB

Ska chefer vara omtyckta?

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 12:41 CET

EFS rådet har gjort en undersökning av 2500 ledningsgrupper i företag och förvaltningar " Chefer vill men kan inte".
Undersökningen visar att bara 15 % av cheferna tror att de anställda känner förtroende för dem.

Seminariet, "Ska chefer vara omtyckta?", som rekommenderas av såväl personalen, facket som företaget, går igenom och presenterar praktiska lösningar på hur vi med enkla medel och ett unikt verktyg (som ingår i kursmaterialet ) kommer att:

- ge chefen effektivare stöd i ledarskapet och bli en omtyckt ledare
- öka medarbetarnas engagemang
- öka antalet långtidsfriska
- stödja bolag och enheter i deras strävan att attrahera, utveckla och behålla motiverade och engagerade medarbetare med hög kompetens.
- synliggöra de kompetenser och utvecklingsmöjligheter som finns - internt.
- utgöra ett objektivt underlag till belöningssystem
- höja kvaliteten i PU-samtalen.  
- stödja kompetensväxling och kompetensutveckling. 
- minska stress och utbrändhet genom väldefinierade mål, uppgifter, regler och rätt livsbalans.
- öka lönsamheten genom effektivare kompetensförsörjning och minskad extern inhyrning av konsulter och resurspersonal. 
- öka tryggheten i organisationen. 
- öka den interna rörligheten. 
- öka medarbetarens eget ansvar för utveckling av sin yrkes- och livskarriär, genom att göra medvetna val.

Målet med kursen:
Alla deltagare skall kunna analysera och genomföra implementeringen av ökat medarbetarengagemang på sitt företag genom ett annorlunda chef-skap. Manuellt CMS samt två böcker ingår i kursmaterialet.

Affärsidéen är att hjälpa företag och verksamheter med analys och optimering av människor, verksamheter och affärsidéer samt verktyg för detta.

Verksamhetsutveckling sker genom Personal - Styrning - Optimering

För mer information:

richard.stikkelorum@mkb.se

0704-238264

http://www.mkb.se