Landsbygdsdepartementet

Ska en odlare som får in pollen från grannens GMO-odling kunna få skadestånd

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:11 CEST

Regeringen beslutade idag tillsätta en utredning som ska se över regler kring skadestånd om en odling av GMO (genetiskt modifierade organismer) orsakar skador på andra odlingar.

- Det här är den tredje pusselbiten för att skapa ett säkert sätt att hantera odling av GMO i Sverige, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Tidigare har vi fått en omfattande EG-lagstiftning på plats som reglerar godkännandet inklusive spårbarhet och märkning av GMO och Jordbruksverket har nyligen redovisat ett uppdrag från regeringen om förslag på svenska regler för odling av GMO.

Bakgrunden är att genetiskt modifierade grödor idag endast finns i fältförsök i Sverige. Men förberedelser görs nu för att det i framtiden kan komma att användas GMO i kommersiella odlingar i Sverige. Om pollen eller frön från odlingar av GMO sprids till en annan odling med samma art, så kan detta innebära en ekonomisk skada för odlaren om skörden inte kan säljas till förväntat pris.

Regeringen vill därför att utredaren ska granska de nuvarande reglerna för skadestånd, för att se om dessa är tillräckliga eller om det behövs nya regler.

En fråga som diskuterats är om det ska krävas så kallat strikt skadeståndsansvar för ekonomiska skador orsakade av GMO-odlingar. Strikt skadeståndsansvar innebär att den som orsakar en skada är skyldig att ersätta denna oavsett om han eller hon har handlat oaktsamt. Utredaren ska speciellt titta på frågan om strikt skadeståndsansvar men också beviskrav och hur ersättningsfrågan ska hanteras när det inte går att härleda vilken odling som har orsakat den ekonomiska skadan. Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 16 juni 2007.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Stefan Källman
Kansliråd
08-405 19 26