Vänsterpartiet

Ska facket bli skattmasar åt Anders Borg?

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:52 CET

– Sven-Otto Littorin vill göra facket till skattmasar åt Anders Borg. Att låta de fackliga a-kassorna bli indrivare av vad som i praktiken blir ett slags platt skatt skulle ge facket en helt ny roll gentemot medlemmarna som verkligen inte är önskvärd.
Så kommenterar Josefin Brink det besked Littorin idag gav om att regeringen vill låta facket administrera en obligatorisk a-kassa.
På vänsterpartiets begäran hölls idag en extrainsatt riksdagsdebatt om den flykt från a-kassorna som följt i kölvattnet av regeringens försämringar av a-kassan. Först i månadsskiftet mars/april kan man säkert att se hur många som lämnat sin a-kassa genom att inte betala avgiften. Men bara under januari har a-kassorna förlorat närmare 40 000 medlemmar. Det visar en rundringning som vänsterpartiet har gjort.
Det är främst äldre personer med stabila jobb och god ekonomi som hittills lämnat a-kassan. Men även långtidssjukskrivna och studerande som inte får del av jobbavdraget men ändå får betala hela den höjda avgiften. Många av dem är inte heller längre berättigade till ersättning från a-kassan på grund av de skärpta reglerna.
- Beklämmande nog ville vare sig arbetsmarknadsministern eller de borgerliga ledamöterna i debatten känans vid att det som håller på att händakan utvecklas till ett hot mot hela försäkringens legitimitet och finansiering. Det är uppenbart att det bara är ett sätt att slippa erkänna att a-kassereformen är ett misslyckande. Att regeringen planerar att göra försäkringen obligatorisk är ju i sig ett erkännande av att man är orolig för att allt fler kommer att lämna a-kassan, fortsätteer Josefin Brink.
Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk.
– Att först försämra a-kassan och göra den så dyr att människor inte längre vill vara med och sedan göra den obligatorisk är en idiotisk strategi. Det rimliga är ju att istället återgå till solidarisk finanisering och att göra försäkringen mer generös så att fler har råd och tycker det är meningsfullt att vara med, avslutar Josefin Brink.