Jämställdhetsombudsmannen, JämO

”Ska JämO ge sig på kulturen nu också? Del II” -en granskning av den privata kultursektorn inom film och litteratur

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:44 CEST

I oktober 2004 inleddes JämOs granskning av den skattefinansierade kultursektorn. Nu fortsätter granskningen av kulturarbetsmarknaden hos de privata aktörerna.

Lika väl som det offentliga kulturutbudet förmedlar uttryck och föreställningar kring kön och genus så gör även den privata kultursektorn detta. Film och litteratur är exempelvis i allra högsta grad ett socialt betydelsefullt fenomen med en stor publik av åskådare, lyssnare och läsare som skär igenom alla samhällsgrupper.

Det är inte JämOs uppgift att försöka bestämma hur konst- eller kulturyttringar ska produceras eller ta sig uttryck. Privata aktörer inom kultursektorn har dock, precis som offentliga kulturarbetsgivare, ett ansvar att efterleva jämställdhetslagens krav på aktiva åtgärder för att främja jämställdheten på arbetsplatsen.

- Erfarenheter visar att det finns en koppling mellan det interna jämställdhetsarbetet och det som produceras hos en arbetsgivare, säger handläggaren Olle Brynja, som håller i granskningen.

Den nya granskningen innefattar 15 privata arbetsgivare inom kultursektorn, huvudsakligen filmbolag och förlag. Arbetsgivarna ska skicka in sina jämställdhetsplaner till JämO senast den 14 november 2005. Avsikten är att granskningen ska vara avslutad i mars 2006.

För mer information, se www.jamombud.se.

Olle Brynja, handläggare, tel: 08-440 88 50
Anita Harriman, chef för JämOs enhet Rådgivning, Utbildning och Tillsyn, tel: 08-440 10 79 Magnus Jacobsson, informatör/pressjour, tel: 08-440 88 51 Eva Nikell, informations- och presschef, tel: 070-219 53 52