SkolportenGruppen

Ska lärare betala för högre lön?

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 11:06 CEST

Med anledning av att det i flera medier i förra veckan publicerades information om Meriteringsprogrammet Arete vill Skolporten AB förtydliga följande:

Skolporten har, tillsammans med Stockholms utbildningsförvaltning, Nacka kommun och Kunskapsskolan, tagit fram riktlinjer och format för hur ett meriteringsprogram för särskilt skickliga lärare kan se ut. Syftet med meriteringen är att lärare som besitter en stor yrkesskicklighet också ska belönas därefter. Skolporten har i många år, precis som lärarfacken, arbetat för att höja lärares status och löner: Arete är ytterligare ett steg i denna strävan.
Att det skulle kosta den enskilde läraren 5000 kr är en sanning med modifikation. Det är enbart ett förslag som baseras på tanken att deltagaren, genom att själv bekosta en liten del, får en ökad motivation till att genomgå hela meriteringsprocessen. Det är självklart en fråga för respektive huvudman.
Det är felaktigt att Skolporten är involverat i själva meriteringen. Den kommer att hanteras av ett helt fristående meriteringsråd.
Arete Meritering är ett fristående bolag som inte ägs av Skolporten.

För mer information om Arete, vänligen se  www.aretemeritering.se
Här finns även kontaktuppgifter till personer som deltagit i framtagandet av Arete samt utförlig information om hur meriteringsprocessen ser ut.

Frågor: Per Reinolf, Ansvarig Arete Meritering
tel 070-433 45 44

Frågor ang Skolporten: Therese Mabon, vd
tel 08-562 268 06
therese.mabon@skolporten.se

Om Skolporten AB Skolporten mål är att underlätta vardagen för skolans lärare
och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i sin profession.
På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter, debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.

Bifogade filer

PDF-dokument