Stockholms stad

Ska McDonalds få sponsra hemkunskapsboken?

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 17:16 CEST

Kan bilindustrin sponsra stockholmelevernas böcker i naturkunskap? Ska skolor ta emot religionsböcker som betalas av en kristen organisation? Trots att det finns ett omfattande samarbete mellan näringslivet och stadens skolverksamhet saknas en policy för vad som gäller vid sponsring. På miljöpartiets initiativ tar staden nu fram en sådan.

- Vi måste få en sammanhållande policy som ur etiskt perspektiv reglerar stadens deltagande i sponsring. Stadens och elevernas nytta ska sättas främst. Skolan ska ha ett objektivt förhållningssätt. Den s k objektivitetsprincipen är grundlagsfäst i regeringsformen, säger Christopher Ödmann (mp)

Som grund för stadens policy ska den vägledning som Konsumentverket tagit fram i samarbete med Skolverket och Svenska Kommunförbundet ligga. En undersökning från Lärarförbundet visade att 60 % av alla grundskolor i slutet på 1990-talet sponsrats av företag eller organisationer.

- Jag anser inte att sponsring av skolor per automatik är något negativt, men med tanke på omfattningen är det bra att stadens skolor får stöd i hanteringen av de här frågorna. Varför staden skulle vänta med att ta fram en policy tills problem uppstår, vilket m och fp förespråkar, förstår jag faktiskt inte, säger Christopher Ödmann.

För mer information:

Christopher Ödmann (mp)
Gruppledare
Tel. 070 - 47 29 607

Till miljöpartiets hemsida
http://www.mp.se/stockholmsstad

Miljöpartiets kansli, Mikael Sundström, Telefon: 08 - 508 29 611